Bedrijf: Aquafin

Aquafin

Straat:

Gemeente:

Contactpersoon:

Telefoon:

E-mail:

Website:

Dijkstraat 8

2630 Aartselaar

Véronique Costermans

+32 3 450 41 24

veronique.costermans@aquafin.be

www.aquafin.be

Aquafin bouwt, beheert en financiert in opdracht van het Vlaamse Gewest de infrastructuur die nodig is voor de zuivering van het huishoudelijke afvalwater van de Vlaamse gezinnen. We exploiteren 325 rioolwaterzuiveringsinstallaties met verschillende dimensioneringen en diverse zuiveringstechnologieën, bijna 2000 pompstations en bergbezinkingsbekkens en bijna 6.900 km leidingen. Daarnaast doen ruim 100 Vlaamse steden en gemeenten een beroep op ons voor het beheer van hun volledige rioleringsinfrastructuur of een deel ervan, rechtstreeks of via onze samenwerking met drinkwaterbedrijven De Watergroep (Riopact) of water-link.

 

Gezien de grote interactie tussen het netwerk voor afvalwater en dat van regenwater, heeft de klimaatverandering een belangrijke impact op de rioleringsinfrastructuur. Intense, lokale stortbuien en lange droogteperiodes zorgen in combinatie met veel verharde oppervlaktes voor respectievelijk wateroverlast en bodemverdroging. Met maatregelen om regenwater zoveel mogelijk ter plaatse te houden voor hergebruik of infiltratie in de bodem, wil Aquafin voortrekker zijn van slimmer omgaan met water. We maken hemelwater- en/of droogteplannen voor steden en gemeenten en adviseren ook projectontwikkelaars en verkavelaars rond het efficiënte gebruik van elke druppel water.

 

Dat geldt niet alleen voor regenwater. We testen ook volop concepten voor lokale recuperatie en hergebruik van grijs water en het terugwinnen van andere grondstoffen en warmte uit het afvalwater. Afvalwater is niet langer afval, maar een schakel in de circulaire economie. Aquafin zet daarom binnen zijn brede activiteitenwaaier sterk in op innovatie om een antwoord te bieden op een aantal maatschappelijke uitdagingen.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial