Vooruit met Witteveen en Bos

“Een charismatische lesgever, een man met visie”, zegt de oud-student die mijn gastheer is. Zelf is hij een erg actieve veertiger die van zijn mentor in elk geval de levendige interesse in het vak heeft geërfd. Hij werkt al zo’n twintig jaar  in de waterbranche en is chef van de afdeling industriewater van Witteveen + Bos nv, de Belgische dochter van het Nederlandse bedrijf met die naam.

witteveen2.jpg

Mocht u het niet weten, Witteveen + Bos (W+B), genoemd naar de beide oprichters, is een middelgroot Nederlands advies- en ingenieursbureau, met hoofdzetel in Deventer en een jaaromzet die tegen de 140 miljoen euro aanhikt. W+B telt 1100 gekwalificeerde medewerkers, onder wie  wie een groot deel medeaandeelhouders .  “Dat aandeelhouderschap  ongetwijfeld een extra-stimulans”, glimlacht Desmet, “maar onze baan is hoe dan ook boeiend, want de problemen die we moeten aanpakken zijn nooit helemaal identiek, en de oplossing vergt doorgaans flink wat creativiteit.”

Vanuit zijn thuisbasis werkt Witteveen + Bos nu wereldwijd  in een dozijn landen. De onderneming is nu goed zeventig jaar oud en op vele terreinen actief, ook in België, waar ze een kantoor heeft in de Antwerpse deelgemeente Berchem en een in Steenokkerzeel. In modieus Engels luidt het dat W+B België behalve aan  infrastructurele - en ruimtelijke vraagstukken ook werkt aan sustainable environmental solutions. “Wij willen groeien, zeker ook in het domein waarvoor ik verantwoordelijk ben: industriewater. Daar is nog aanzienlijk groeipotentieel”, zegt Desmet met stelligheid.  Witteveen+Bos België vertoont in elk geval het gedrag van een groeier. Het nam enkele jaren geleden alvast  het Belgische studiebureau MAVA over dat nu helemaal geïntegreerd is in Witteveen+Bos België. Het haalde zo heel wat bijkomende knowhow in huis qua bodemkunde, reststoffen, water en lucht, omgevingsvergunningen, en industriële veiligheid.  Kennis én ervaring, daar draait het uiteindelijk allemaal om bij een adviesbureau.

Bij W+B België werken momenteel meer dan 80 mensen, zes daarvan hebben als opdracht de ‘waterpoot’ van het bedrijf hier te lande uit te bouwen. “Wij vinden dat een boeiende opgave en kunnen al aardige referenties voorleggen”, zo luidt het  Sporadisch worden landgenoten ook betrokken bij een buitenlands project.

witteveen3.jpg

Industriële processen

“Wat ons in de industrie vooral bezig houdt en waaraan ook veel nood bestaat, dat is de verbetering van de productieprocessen, nog vóór de zuivering: hoe kunnen we daar het waterverbruik verminderen?  Slaag je daarin, dan heb je uiteraard al een deel van het probleem opgelost. Maar hoe je dat best aanpakt, dat is toch telkens weer anders. En vervolgens natuurlijk: het water maximaal hergebruiken. Voorts moeten we de klant doen beseffen dat verontreiniging neerkomt op productverlies, want het is het product of een bestanddeel ervan dat in het afvalwater terechtkomt en tot de vervuiling bijdraagt. Het is een economisch argument dat over het algemeen nogal indruk maakt.”

Gerichte, economisch interessante oplossingen

Met de onvermijdelijke vraag welke de te verwachten vuilvracht is uit het productieproces  en hoe die te beperken kom je onvermijdelijk op het terrein van de overheid  en de ‘vergunningstechnische’ kant van de zaak. “Voor ons is het een erezaak de klant het totaalplaatje te kunnen voorleggen: we houden rekening met alle aspecten van de waterhuishouding. Wij zijn niet de bouwers van waterzuiveringsinstallaties, maar bekijken het probleem van alle kanten: technisch natuurlijk, met inbegrip van alle milieuaspecten, maar ook juridisch, en reiken de in onze ogen best mogelijke oplossing aan, zodat de opdrachtgevers zonder problemen hun omgevingsvergunning kunnen verkrijgen of behouden. 

De beste oplossing vinden is niet altijd even evident, maar een mens lost toch liever een moeilijke puzzel op dan een die te gemakkelijk is? De uitdaging houdt ons scherp. Het antwoord op de vraag hoe een industrieel proces te verbeteren valt, veronderstelt kennis, veel ervaring en het vermogen out-of-the box te denken. Dat vereist heel vaak ook een multidisciplinaire aanpak. In Antwerpen hebben we al heel wat expertise in huis, biochemie, elektromechanica, automatisering. En mocht het wenselijk zijn dan kunnen we altijd nog terugvallen op “die van Deventer”.  Waar we in alle bescheidenheid al heel ver in zijn, dat is de analyse van de productieomgeving. We stellen bij het onderzoek alles in vraag. Alle zuiveringstechnieken hebben voor- en nadelen. De overheid legt terecht het gebruik van de best bestaande technologie op. Maar welke technologie is de meest geschikte voor het bedrijf dat onze hulp inroept? En wordt ze wel goed toegepast? Zit de dimensionering wel goed?  

Beleidsondersteunend onderzoek

De zouten in het effluent zijn en blijven een enorm knelpunt en hoe die valoriseren na de waterzuivering blijft een groot probleem, daar weten ze bij TNAV met de Blauwe Cirkel alles van. De verzilting is een ernstig probleem. Door de droogte van de afgelopen lente en zomer zijn sommige van onze rivieren alleen maar zouter geworden. Voor veel boeren, vooral in West-Vlaanderen, is het tekort aan zoet water redelijk nijpend, vooral dan in het IJzerbekken. In opdracht van de Vlaamse MilieuMaatschappij onderzoeken we  nu waar het zout daar precies vandaan komt en wat de ecologische impact is.

Voor het overige: verveling bestaat niet in deze sector. Zo werkten we een concept uit voor de nieuwe waterzuivering voor de brouwerij van Duvel-Moortgat in Puurs. Een hele kluif was ook de uitwerking van een oplossing voor voedingsproducent Alpro in Wevelgem. Het bedrijf wilde zijn capaciteit verdubbelen, maar had hiervoor geen extra-ruimte. Bovendien  moest de productie tijdens de bouw onverminderd kunnen doorgaan. Wij hebben daarvoor kunnen zorgen. De uitbreiding wordt inmiddels uitgevoerd.

Op naar de volgende uitdaging!

URL: www.witteveenbos.be

 

Nieuws

Evenementen

www.watercircle.be maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u expliciet akkoord met het gebruik van deze cookies.