Drie werven om tot een duurzaam watermanagement te komen

Drie werven om tot een duurzaam watermanagement te komen

Watercircle.be is een milieuorganisatie die zich inzet voor een duurzaam watermanagement. En dat is broodnodig, want het vormt de basis voor de toekomst van ons allen. Om dit te realiseren, werken we in 2023 rond drie belangrijke grote werven: regelgeving, externe relaties en circulair water.

Werfpunt 1: regelgeving

Voor heel wat bedrijven zijn er nog teveel onduidelijkheden over bepaalde wettelijke en administratieve te nemen stappen. Dat is niet helemaal onlogisch, want circulair watergebruik treft zoveel aspecten – van milieu over economie tot maatschappelijk – dat het lang niet altijd overzichtelijk is. Het bos door de bomen zien, is niet altijd makkelijk voor bedrijven.

Precies daarom is het van groot belang dat de regelgeving voor het beheer van waterbronnen zo efficiënt en pragmatisch mogelijk in elkaar steekt. De sector heeft meer dan ooit nood aan een regelgeving
die rekening houdt met de praktijk en de uitdagingen waar bedrijven mee te maken krijgen. Net zoals het hele kader afgestemd moeten zijn op de verschillende gebruiksfuncties die onze beperkte waterbronnen moeten vervullen. De Watercircle zal daarom alle nodige
inspanningen leveren om de wetgeving op dat vlak te verbeteren. En uiteraard, het kernwoord daarbij is samenwerken.

Samenwerken met besluitvormers en met overheden op alle niveaus, maar in feite met alle stakeholders die deze waarden mee ondersteunen. We zullen een klankbord zijn en onze expertise delen als het gaat over de praktijk. Dit moet ervoor kunnen zorgen dat bedrijven, naast burgers en publieke instanties, op een verantwoorde manier kunnen omgaan met onze waterbronnen, en dat ze zo de duurzaamheid ervan kunnen waarborgen.

Werfpunt 2: externe relaties

Het is al gezegd, en we blijven het herhalen: samenwerken is cruciaal. Alleen door de handen in elkaar te slaan, kunnen we tot een duurzaam en gedragen watermanagementsysteem komen.
Vlaanderen beschikt over veel expertise die al te vaak verspreid zit. De Watercircle wil daarom een duidelijke gesprekspartner zijn en haar expertise maximaal delen binnen en buiten Vlaanderen. Onze organisatie zal bovendien inzetten op het
promoten van de sector. Logisch, want de watersector is een groeiende, onmisbare
en cruciale sector voor onze economie, ecologie en de maatschappij.

Werfpunt 3: circulair water

Water is natuurlijk een belangrijke grondstof, maar het potentieel dat er is, moet nog veel meer benut en ingezet worden. Daarbij draait het om ‘circulariteit’. Als milieuorganisatie wil de Watercircle dan ook overduidelijk haar expertise
inzetten voor het creëren van een circulair waterbeheer met aandacht voor de potentiële secundaire grondstoffen in deze waterstromen.
Op die manier willen we een maximale bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van een duurzame toekomst. Bovendien zal hierdoor niet alleen de duurzaamheid van ons water verder versterkt worden, maar zullen ook zovele andere zaken efficiënter en duurzamer benut kunnen worden. Want water is nu eenmaal een cruciale basisgrondstof die veel in beweging zet.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial