BMG - Reports activities

17 maart 2015 - Aqua Nederland Vakbeurs

Van 17 tot 19 maart 2015 nam TNAV deel aan de Aqua Nederland Vakbeurs in Gorinchem. Deze vakbeurs, die dit jaar zijn 10de verjaardag mocht vieren, was 3 dagen lang het trefpunt voor specialisten uit de Nederlandse en Belgische waterbranche.

TNAV trok vooral naar Nederland om er het Blauwe Cirkel-project meer internationale bekendheid te geven. En interesse was er! Zo'n 20-tal bezoekers toonden belangstelling voor de onderzoeksresultaten en de 3 gepresenteerde typestromen.

Aan de 10de editie van deze vakbeurs namen 232 exposanten deel. Ook een aantal van onze leden was aanwezig in Gorinchem. Zo hadden onder andere Aaqua, Aquarama, Festo, NuReSys, Packo Pumps en Prime Water er hun stand. Er waren net geen 10 000 bezoekers.