BMG - Reports activities

2 december 2014 - Academia meets Industry

Op dinsdag 2 december organiseerde TNAV het laatste evenement van 2014, Academia Meets Industry, deze keer aan de Universiteit Gent en al de 11de editie!

Eerst stelden de drie laureaten van de watertechnologieprijs hun thesis aan het publiek voor en werd de jaarlijkse thesisprijs uitgereikt. De hoofdprijs was dit jaar voor Ruben Props van de Universiteit Gent. Proficiat, Ruben!

Na de prijsuitreiking brachten we een bezoek aan de laboratoria PalnT en LabMet van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, waar proeven worden uitgevoerd voor het Blauwe Cirkel-project.

Het volledige programma zag er als volgt uit:

  • 15 uur: ontvangst
  • 15.15 uur: inleiding door Unversiteit Gent
  • 15.40- 16.30: voorstelling geselecteerde thesissen en uitreiking thesisprijs
  • 16.30 - 17.30: bezoek labo's PalnT en LabMet
  • 17.30 - 18.30: netwerkreceptie


De drie laureaten van de TNAV-watertechnologieprijs waren:


Ruben Props bracht een overtuigende presentatie en nam de hoofdprijs voor de beste thesis in ontvangst. Stijn De Wandel ontving de prijs voor het meest bruikbare eindwerk. Ellen Dheere werd gefeliciteerd voor haar verhelderende en uitgebreide literatuurstudie.

De laboratoria PalnT en LabMET:

Het labo rond deeltjes en grensvlaktechnologie (Particle and Interfacial Technology – PaInT) verricht onderzoek naar alles wat te maken heeft met deeltjes en interfase-interacties. Bij de rondleiding in het lab krijgt u meer uitleg over de apparatuur voor karakterisatie van deeltjes en oppervlakken en vooral over wateronderzoek. Het laboratorium specialiseert zich in drink- en proceswaterbehandeling, met een sterke focus op massatransport in membraanfiltratie.

De klemtoon van het onderzoek ligt niet langer op de zuivering van het water alleen, maar steeds meer op de terugwinning van nuttige componenten zoals zouten, organische stoffen en nutriënten. Het laboratorium wordt geleid door Prof. Paul Van Der Meeren en Prof. Arne Verliefde en telt momenteel 17 doctoraatsstudenten, die 2014 een 30-tal artikels publiceerden.

Het Laboratorium voor Microbiële Ecologie en Technologie (LabMET) zoekt de interfase tussen biotechnologie en reactortechnologie. Het onderzoek wordt geleid door drie professoren: Korneel Rabaey (toepassing van microbiële, ecologische processen), Nico Boon (moleculaire, microbiële ecologie) en Tom Van de Wiele (gastheer microbe-interfase). Qua toepassingen betreft dit niet enkel anaerobe vergisting, waterzuivering en fermentatie maar recent ook meer de koppeling van elektrochemie aan bioreactoren voor extracties of voor katalytische processen. Dit alles staat in de context van resource recovery, gaande van organische en anorganische componenten tot water en energie.  Mestbehandeling, CO2-conversie en organische producten zijn enkele toepassingsdomeinen voor deze technieken.  Ook wordt er meer fundamenteel onderzoek verricht naar microbiële ecologie, bijvoorbeeld in drinkwaternetwerken. LabMET is bijzonder productief met meer dan 70 publicaties per jaar en een reeks industriegeoriënteerde projecten / spin-offs, dit dankzij een goed kader van zo’n 25 postdoctorale en zo’n 25 predoctorale onderzoekers.