BMG - Reports activities

26 maart 2014 - Partnermatching met Nederlandse bedrijven

Woensdag 26 maart was het troef:  een nieuwe reeks partnermatchings met Nederlandse bedrijven.  Na een onderbreking van ongeveer één jaar (door reorganisaties in het wereldje van de watertechnologie bij onze noorderburen), trokken een aantal vertegenwoordigers van een tiental leden-bedrijven helemaal naar Venlo, Nederlands-Limburg. Ze waren daar te gast bij het Limburgs Waterschapsbedrijf. De bijeenkomst draaide, je zou haast zeggen hoe kan het anders?,  om water en energie.

Elk van de TNAV-bedrijven kon er direct contact leggen met 7 Nederlandse ondernemingen. Het doel van de matchmaking is het gezamenlijk opzetten van projecten in de onderzoeks- en demonstratiesfeer maar vooral ook het realiseren van directe business-to-business contacten.  De inhoud van de evaluatiefiches die elke deelnemer achteraf kon invullen verdient nog nadere analyse, maar duidelijk is alvast dat vrijwel allen zeer in hun nopjes waren met de gelegde contacten, waaruit mogelijk iets moois op kan bloeien.
Als kers op de taart was er ook een bezoek aan de slibverwerkingsinstallatie (thermische drukhydrolyse) op de Venlose RWZI.