BMG - Reports activities

4 oktober 2016 - Bezoek Terranova Gent

Vier oktober was alweer een mooie nazomerdag. Daar de weergoden ons goed gezind waren, werd de begeleide wandeling over het terrein tergelijkertijd aangenaam en interessant.

Een inleidende presentatie van Terranova vertelde ons hoe TNAV-lid DEME-group in samenwerking met ander partners de verzurende gipsstortputten van een ter ziele gegane fosforzuurproducent wisten te neutraliseren. Ze dekten vervolgens het overgebleven en huidige gipsstort af met kleidoeken en enorme hoeveelheden aarde om verdere verzuring van het gips te voorkomen. Tot vandaag is er dagelijks nog steeds enorme bedrijvigheid van het aan- en afrijden van vrachtwagens met gips en aarde.

Op de hellingen en top van deze kunstmatige berg werden vervolgens duizenden speciale schroefstatieven neergepoot die uiteindelijk duizenden zonnepanelen zouden dragen. Het gras dat om en rond deze constructie ingezaaid werd, wordt er kort gehouden door een kudde schapen. De coöperatieve vennootschap "Zonneberg" die rond deze site opgericht werd, wil via aandeelhoudersschap in het zonnepanelenproject buurtbewoners de kans geven iets terug te geven in compensatie voor de historische milieudreiging die hier lang schuil ging.

Na de inleidende presentatie, bracht een begeleide wandeling ons helemaal naar de top van de berg die de grote cijfers uit de presentatie en de omvangrijkheid van de site duidelijk maakten.

Nadien genoten we dankzij de medewerking van Terranova ook nog van een receptie met streekbieren -en hapjes.