BMG - Reports activities

6 december 2016 : Academy Meets Industry 13

Op 6 december zette TNAV naar jaarlijkse gewoonte uitmuntend academisch werk van jong bloed binnen de watertechnologiesector opnieuw in de bloemetjes. In tegenstelling tot andere jaren, ging dat dit jaar niet door op een campus, maar in een zakelijke omgeving, namelijk het Serwir hotel in Sint-Niklaas.

De middag startte met een workshop over micropolluenten. Vier experten op het gebied van micropolluenten belichtten elk hun zijde van dit onderwerp in het Vlaamse landschap . Zo brak Jos Boonen van De Watergroep het ijs met een visie vanuit de drinkwatersector, waarna Greet De Gueldre van Aquafin het verhaal aanvulde van aan de zijde van de waterzuivering. Vervolgens stelden dr. Peter Cauwenberg (VITO) en dr. Arne Verliefde (Ugent) mogelijke zuiveringstechnieken voor en diepten ze economische en technische aspecten van het beleid en de verwijderingsmogelijkheden uit. Hierna volgde een open debat met de aanwezigen over vragen zoals de focus van deze problematiek, de wettelijke omkadering en hoe hier al in het buitenland mee wordt omgegaan. Het volledige verslag daarvan vindt u hier.

Vervolgens boden we twee Interreg-projecten - Vlaams-Nederlandse onderzoekssamenwerkingen - ook een moment in de schijnwerpers. Zo bracht Arne Verliefde IMPROVED te berde, dat op zoek gaat naar betere en duurzamere productiemethodes van ultrapuurwater voor een groeiende vraag in de industrie, terwij Liesbeth Verdickt (De Watergroep) met DOC2C's de noodzaak voor de aanpak van opgeloste organische koolstof in oppervlaktewater aankaartte.

Tot slot kregen de toehoorders de drie studenten te zien die geselecteerd werden als de finalisten voor Academy meet Industry. In een korte presentatie konden ze hun scriptie uit de doeken doen voor de aanwezigen. Die kandidaten en hun onderwerp waren:

  • Giliam Agten: Fundamentele kennis van struvietkristallisatie toepassen op een urinebehandelende pilootinstallatie
  • Jeffrey Paulo Perez : UiO-66-(SH)2 as a stable adsorbent for removing mercury from water
  • Rick Segers: Biochar als adsorbens voor de verwijdering van organische polluenten

Vanwege de grote nood aan grondstoffenhergebruik en de brede en onmiddellijke toepasbaarheid van het onderzoek van Giliam Agten, kaapte hij de hoofprijs weg. Jeffrey Paulo Perez kreeg een eervolle tweede plaats en Rick Segers een al even eervolle derde plaats. Alle drie kregen ze van de voorzitter in de vorm van een grote cheque.een mooie prijs in ontvangst.