Activiteiten 2015

21 april 2015 - Presentatie 'Praktische toepassingen van de wetgeving inzake optimalisatie afvalwaterheffing'

Silvio Giovanelli van Profex, een adviesbureau uit Limburg, gaf een presentatie over de 'Praktische toepassingen van de wetgeving inzake optimalisatie afvalwaterheffing’. Met een aantal praktijkvoorbeelden toonde hij aan dat de huidige regelgeving mogelijkheden biedt om extreem hoge heffingen die niet in verhouding staan tot de werkelijke vervuilingsgraad van een bedrijf tot redelijke proporties te herleiden. Als u de uitzonderingsmaatregelen voorzien in de afvalwaterwet correct toepast, kunnen zulke hoge heffingen vermeden worden.

De heer Giovanelli gaf ook een korte voorstelling van VMX, de vereniging van milieuprofessionals, met wie TNAV sinds 2015 samenwerkt.