Verslagen activiteiten

Het gebruik van regenwater in de industrie is nog steeds een uitdaging. Daarom werd volgende infosessie voor over regenwater voorgesteld op 27 juni in de gebouwen van KU Leuven Campus De Nayer.

Zoutconcentraties in proceswater(bereiding) vormen in de industrie vaak een uitdaging met betrekking tot lozing en hergebruik. In dit kader organiseerden wij voor u de infosessie omtrent zoutreductie bij proceswater(behandeling) op 3 juni in de gebouwen van de Pidpa.

Een overzicht van onze toekomstige activiteiten kan u hier terug vinden.

Op vrijdag 24 mei waren we uitgenodigd op de “Clusta’s Stainless Renovation Day” te Brugge om in het kader van watergebruik, afvalwater en hergebruik een co-creatieworkshop te organiseren.

Op donderdag 16 mei vond een nieuwe co-creatieworkshop plaats dat kaderd binnen het KO-Water project.

 

Op 14 mei stond de eerste infosessie van het KO-Waterproject in het teken van oppervlaktewater. Met 85 aanwezigen, eindgebruikers en technologieleveranciers, mogen we spreken van een enorm succes.

Volgend op de co-creatieworkshop georganiseerd voor de wasserijsector, bezochten wij de waterzuivering van Klaratex.

Op dinsdag 5 maart gingen we met een groep op bezoek bij de waterzuiveringsinstallatie van slachthuis Adriaens.

Onze eerste co-creatieworkshop vond plaats op donderdag 28 februari in samenwerking met de wasserijsector, de federatie FBT, VLAKWA...

De resultaten van het interreg project IMPROVED van de Universiteit Gent werden op 29 januari voorgesteld in Dow Terneuzen in combinatie met een workshop. Hiervoor zakten een 100-tal deelnemers af naar Nederland, inclusief het watercircle.be team met een delegatie deelnemers van het KO-Water project. 

Op 29 november vond het eerste lerend netwerk voor de brouwerijsector in het kader van de Green Deals plaats. Op zo'n lerend netwerk...