Nieuwsbrief archief 2020

Nieuwsbrief - 2020

Beste lezer,

Hieronder vindt u een samenvatting van het nieuws uit 2020.

Veel leesplezier!

 

Het watercircle.be team

Nieuwsbrief september 2020

AERprogress - Digitalisering

Aerzen
29/09/2020

De toekomst is digitaal – dit geldt ook voor compressor- en blowertechnologie. AERZEN zet zich in voor digitale transformatie en biedt haar klanten met AERprogress nu digitale diensten op maat voor compressoren en blowers.

Aëroob korrelslib: de toekomst?

BioCo - UGent
29/09/2020

Aëroob korrelslib is een compacte, energie-efficiënte waterzuiveringstechnologie. Deze thesis onderzocht of berekeningsmethoden voor actief slibtechnologie hier ook kunnen dienen voor ontwerp en optimalisatie. Het effect van het typisch reactorontwerp op de beluchting en emissie van broeikasgassen werd onderzocht. Het nut van gasanalyse voor meet- en regeltechniek werd geëvalueerd.

Doorgedreven decentralisatie voor veerkrachtige residentiele watersystemen

CAPTURE (UGent) - BOSAQ
29/09/2020

De voorziening van drinkbaar water en de hygiënische afvoer van afvalwater wordt voor een groot deel van de wereldbevolking op een gecentraliseerde wijze tot stand gebracht, door middel van dure pijpleidingen en grote centrale waterzuiveringsinstallaties. Dit leidt tot inefficiënties en een gebrek aan innovatie in de watersector. In een recent gepubliceerd artikel wordt gepleit voor een aanvullend paradigma in waterbeheer: extreme decentralisatie.

KUL logo 2 0 100x280

Nieuwe methode om afbraak van proteïnen in afvalwaterzuivering op te volgen

CREaS - KU Leuven
29/09/2020

Doctoraatsonderzoeker Pieter Van Gaelen ontwikkelde aan KU Leuven een nieuwe high-throughput methode om de afbraaksnelheid van proteïnen in aerobe en anaerobe afvalwaterzuivering te bepalen. Deze methode is breed toepasbaar en kan gebruikt worden voor slimme processturing.

KUL logo 2 0 100x280

SmartDetox

MTG - cMACS - KU Leuven
29/09/2020

Om de duurzaamheid te verbeteren, is een technologie vereist die het behoud en de vernietiging van de OMP's combineert met een minimale input van energie en chemicaliën. Het SmartDetox-project heeft tot doel dergelijke technologie te ontwikkelen en de haalbaarheid ervan te beoordelen / optimaliseren door technologische ontwikkelingen te combineren met een diepgaand begrip van de onderliggende processen.

FRESHMAN-project

De Watergroep
29/09/2020

Dunea heeft namens haar onderzoekpartners een subsidiecontract ondertekend met de Europese Unie. Daarmee komt ruim 3 miljoen euro beschikbaar voor innovatief onderzoek naar brak- grondwaterwinning en -zuivering. Dit betekent zowel een potentiële nieuwe bron voor drinkwater, als meer ruimte voor de opslag van zoet water in de duinen. Dit onderzoeksproject past binnen de uitbouw van een klimaatrobuuste drinkwatervoorziening.

FrobBox® – Waterdiagnose

EPAS international
29/09/2020

Hulpmiddelen voor het wereldwijd en continu meten van de waterkwaliteit zijn essentieel om de kosten en ecologische risico's te beheersen. Ook het belang van het monitoren van de effecten van hormoonontregelaars in gezuiverd afvalwater is in de loop der jaren toegenomen om een goede ecologische toestand te behouden.

Nieuw HOGENT onderzoekscentrum ‘Health and Water Technology’ schiet uit de startblokken.

HWT - HOGENT
29/09/2020

Een interne reorganisatie van HOGENT resulteerde in de oprichting van het onderzoekscentrum 'Health and Water Technology'. Het is een samensmelting van collega's uit verpleegkunde, biochemie en chemie.

Elektrocoagulatie komt in aanmerking voor de ecologiepremie+

Noah Water Solutions
29/09/2020

Noah Water Solutions is er, in samenwerking met concullega bedrijven, in geslaagd om elektrocoagulatie als waterzuiveringstechnologie (bij ministerieel besluit van 3 juli 2020) op te laten nemen op de limitatieve technologieën lijst.

Indienstname nieuw drinkwaterproductiecentrum in Essen

Pidpa
29/09/2020

Vanaf oktober 2020 wordt de opstart ingezet van het gloednieuwe waterproductiecentrum van Pidpa in Essen, goed voor een productiecapaciteit van 19.000 m³/dag.

Aerobe granulaire slibtechnologie succesvol op industrieel afvalwater

Vlakwa & Pantarein Water
29/09/2020

Waterzuiveringsexpert Pantarein heeft, samen met projectpartners Universiteit Antwerpen, VITO en twee bedrijven in de voedingssector, succesvol het VITO/Vlakwa Open call project AEROGRAM (AEROob GRAnulair slib voor Membraanfiltratie) afgerond.

Buitenlands nieuws: Macau

Waterleau Group & Waterleau Macau
29/09/2020

Sinds 2005 is Waterleau actief in Macau SAR (Special Administrative Region of China) voor de Macau EPA (Environmental protection agency). Samen met twee partners exploiteert Waterleau vijf afvalwaterzuiveringssystemen in een langdurig ‘Joint Venture’ project.

Nieuwsbrief mei 2020

Aquarama Trade Fair

Aquarama Trade Fair Coronaproof voor exposanten en bezoekers !​

Aquarama
27/05/2020

Het blijft afwachten op richtlijnen van onze Veiligheidsraad inzake beurzen en congressen. Omdat met onduidelijkheid en een afwachtende houding niemand gebaat is, voert Aquarama zelf een reeks vanzelfsprekende en ingrijpende maatregelen door die de gezondheid van hun exposanten en bezoekers ten goede komt.

Aquaflanders en UGent onderzoeken online microbiologische monitoring van drinkwater

CMET (UGent)
27/05/2020

Doctoraatstudente Jorien Favere en master thesisstudente Fien Waegenaar voerden samen met FARYS, De Watergroep, Pidpa en Water-link een groot vergelijkend onderzoek uit van snelle sensoren die continu de microbiologische waterkwaliteit kunnen monitoren. Dit onderzoek is uniek in omvang en een primeur in de samenwerking tussen de drinkwaterbedrijven en UGent in wetenschappelijk onderzoek.

Verdere opwaardering via UF/RO van MBR permeaat - Verhelst te Langemark

AAQUA
27/05/2020

AAQUA NV heeft de membraaninstallatie gebouwd voor de membraanbioreactor op de mestverwerking bij familie Verhelst in Langemark. Dit project kadert in de call Proeftuinen Droogte waarbij acht innovatieve projecten die waterschaarste in periodes van droogte kunnen inperken.

Opstellen van een concept voor waterbeheer met hergebruik van proces- en regenwater voor de landbouw

EPAS international
27/05/2020

Voor een nieuw te bouwen complex van datacenters in de Parijse regio werkt Epas International momenteel een concept uit voor een geïntegreerd watermanagement in opdracht en in overleg met de lokale overheden.

Niet Destructief Testen (NDT) als extra zekerheid bij drinkwatertransport

GF piping Systems
27/05/2020

Enkele ultrasone technieken werden door GF Piping Systems geoptimaliseerd voor het scannen van kunststofverbindingen.

Virtuele opleidingsmodules voor veilige lasverbindingen

GF piping Systems
27/05/2020

De Virtual Reality opleidingsmodule van GF Piping Systems creëert een veilige leeromgeving, zonder het risico op verkeerde installaties en lekkage. Het past een stapgewijze methodiek en 100% individuele focus toe.

Een nieuwe reactor opstelling voor het continu oogsten van algen met behulp van electrocoagulatie-flotatie

NOAH
27/05/2020

Noah Water Solutions voerde in 2019 onderzoek uit via de nieuwe labo versie van hun gepatenteerde reactor in samenwerking met de UGent campus Kortrijk. Uit het onderzoek is gebleken dat dankzij het uniek design de zoetwater alg ‘chlorella vulgaris’ aan een heel lage energie consumptie continue kan geoogst worden.

Interreg 2 Seas: SOCORRO, Seeking Out Corrosion, before it is too late

PaInT (UGent)
27/05/2020

Een vaak onderschatte bedreiging voor onze economie is staalcorrosie. Daarom starten de Hogere Zeevaartschool, KU Leuven en UGent het SOCORRO-project om software te ontwikkelen die waterkwaliteitsparameters koppelt aan corrosiesnelheid.

Radar is betere ultrasoon

VEGA
27/05/2020

Dit jaar zijn compacte radarsensoren op de markt gebracht voor standaardmeetapplicaties en prijsgevoelige toepassingen. Hiervoor werd speciaal een nieuwe radarmicrochip ontwikkeld, die zich onderscheidt door een zeer klein formaat en een geringe energiebehoefte. Daarmee is een zeer compacte radarsensor ontstaan voor de prijs van een ultrasoonsensor.

Water Test Network Webinar

VLAKWA
27/05/2020

Bent u een KMO watertechnologieleverancier en zoekt u manieren om uw innovatie te demonstreren en te finetunen? Maak gebruik van de ‘innovation vouchers’ binnen het Water Test Network project.

Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling (VPWvO) – oproep 2020

VPWvO
27/05/2020

De Vlaamse overheid lanceert een oproep voor projectvoorstellen inzake water- en sanitatievoorziening in het Zuiden. Een project dient in ontwikkelingslanden een bijdrage te leveren aan de duurzame ontwikkelingsdoelstelling inzake water en sanitatie (SDG 6) en tot stand te komen door samenwerking tussen de indiener, minstens 2 andere Vlaamse partners en minstens 1 lokale Zuidpartner.

Europese Watertechnologische Week 2020

Europese Watertechnologische Week 2020

EWTW
27/05/2020

Van 21-24 september 2020 komt de watertechnologiesector bijeen voor de tweede Europese Watertechnologische Week. Tijdens de EWTW 2020 ontmoeten en inspireren bedrijfs- en innovatieleiders van bedrijven, universiteiten en overheden elkaar in het innovatieve klimaat van WaterCampus Leeuwarden.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial