Avecom koppelt efficiënte N- en P-verwijdering met TEO

Leestijd: 2 minuten

Avecom koppelt efficiënte N- en P-verwijdering met TEO

Avecom

31/03/2023

Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO) biedt op een aantal locaties kansen om fosfor (P) te verwijderen. Zo luidt de conclusie van onderzoek uitgevoerd door STOWA (www.stowa.nl) naar de mogelijkheden om bij plaatsing van een TEO-installatie ook P-verwijderingstechnieken toe te passen. Zo kan de energietransitie hand in hand gaan met waterkwaliteitsverbetering.

Het onderzoek komt voort uit een Winnovatie Challenge die Waternet en STOWA organiseerden om ideeën te verzamelen voor de combinatie van TEO met P-verwijdering. De drie winnende ideeën, Biofree, Nutreact bioreactor en drijvende mosselbakken, zijn in dit rapport beoordeeld op twaalf criteria.

Behalve de effectiviteit van de P-verwijdering en kosten wogen aspecten als energieverbruik van de installatie, ruimtebeslag, afvalproductie en mogelijkheden tot hergebruik van het gewonnen fosfor, ook mee. Vooral de Biofree en Nutreact lijken goed toepasbaar onder een breed scala aan omstandigheden met een aanzienlijke controleerbaarheid, maar tegen wat hogere kosten. Driehoeksmosselen zijn al eerder toegepast, maar hier zijn de voorwaarden voor een succesvolle toepassing stringenter.

TEO

Winning van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) wordt beschouwd als een veelbelovende stap in de energietransitie. Bij inzet van TEO wordt water aan het oppervlaktewater onttrokken, langs een warmtewisselaar geleid en daarna weer teruggevoerd naar het oppervlaktewater. STOWA voert momenteel verschillende onderzoeken uit naar mogelijke negatieve effecten van TEO op het oppervlaktewater. Echter, het verpompen van het water biedt ook de kans om het water extra bewerkingen te geven om de waterkwaliteit juist te verbeteren. Veel Nederlandse oppervlaktewateren hebben een overschot aan fosfor (P), wat één van de grootste belemmeringen is om waterkwaliteitsdoelen van de Europese Kaderrichtlijn Water te behalen. Installaties voor de winning van thermische energie uit oppervlaktewater bieden dus een mooie meekoppelkans voor P-verwijdering

Nutreact

Met als voornaamste doel de bestrijding van blauwalg hebben de bedrijven Avecom (www.avecom.be) en Dutch Water Tech gezamenlijk de Nutreact bioreactor ontworpen. Deze verlaagt de fosfaat- en stikstofconcentraties zonder het toevoegen van schadelijke stoffen aan het water. De bioreactor is voorzien van een specifieke micro-organismen die gestimuleerd worden om nutriënten te verwijderen tot zeer lage restconcentraties.

De logische toepassing van de bioreactor is vóór de TEO-installatie omdat zo biofouling voorkomen kan worden, wat een positieve uitwerking heeft op het onderhoud en de levensduur van de TEO-installatie

Link naar het STOWA rapport, opgemaakt door Witteveen+Bos

Contactgegevens

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial