Elektrocoagulatie komt in aanmerking voor de ecologiepremie

Elektrocoagulatie komt in aanmerking voor de ecologiepremie+

Noah Water Solutions

29/09/2020

Noah Water Solutions is er, in samenwerking met concullega bedrijven, in geslaagd om elektrocoagulatie als waterzuiveringstechnologie (bij ministerieel besluit van 3 juli 2020) op te laten nemen op de limitatieve technologieën lijst. Hierdoor komt deze technologie in aanmerking om via de ecologiepremie voor 30% gesubsidieerd te worden voor KMO’s en 15% voor GO’s. De nieuwe technologieënlijst is van toepassing op steunaanvragen ingediend vanaf 1 augustus 2020.

Elektrocoagulatie heeft als doel het destabiliseren van colloïdale oplossingen en breken van emulsies. Dit wordt op dezelfde manier bereikt als bij de traditionele chemische coagulatie. Aluminium of ijzer ladingen worden in oplossing gebracht om de ladingen van de colloïdale deeltjes te neutraliseren, zodat deze elkaar niet meer afstoten. Het verschil met chemische coagulatie zit hem in de wijze waarop de ladingen in oplossing worden gebracht. Bij chemische coagulatie gebeurt dit via het toevoegen van chemicaliën die in water oplossen. Bij elektrocoagulatie komt het coagulant in het afvalwater door middel van het oplossen van een elektrode. Hierdoor komen er ook geen extra anionen zoals sulfaten of chlorides in het gezuiverd water terecht.

Het proces wordt elektrochemisch gestuurd en kan hierdoor volledig geautomatiseerd worden. Daardoor kan een installatie quasi-onbemand draaien. Daarnaast kan men ook gemakkelijker inline aluminium of ijzer gaan doseren afhankelijk van de gemeten vervuiling in het water, waarmee men overdosering vermijd en efficienter gebruik toelaat van de grondstoffen. In vergelijking met chemische coagulatie is het slib ook stabieler, droger en gemakkelijker te ontwateren. Vaak kunnen we deze elektrocoagulatie opereren zonder dat we pH aanpassingen moeten doen en vaak zonder het gebruik van extra flocculant, hierdoor komen de polluenten (zware metalen, COD, fosfaten,…) die we afvangen geconcentreerder in het slib. Wat het economisch voordeliger maakt om deze grondstoffen te gaan recuperen uit het slib.

Noah Water Solutions doet momenteel door aanpassingen aan het reactor design onderzoek naar elektrochemische bleekwater vorming in afvalwater. Hierdoor wordt het aanwezige chloride selectief omgezet in hypochloriet. Dit biedt mogelijkheden als tertaire zuivering van afvalwater waardoor het geschikt is voor hergebruik in niet-drinkwater toepassingen.

Contactgegevens

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial