Extra investeringen in circulair watergebruik

Leestijd: 2 minuten

Extra investeringen in circulair watergebruik

watercircle.be

06/04/2023

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir lanceert een projectoproep om bedrijven, gemeenten en organisaties te stimuleren om meer water circulair te gebruiken en minder te verbruiken. “Met de Blue Deal willen we de waterbeschikbaarheid verhogen en Vlaanderen veerkrachtig maken tijdens perioden van droogte. Er zijn al heel wat bedrijven die hierbij helpen door te werken aan innovatieve oplossingen of ideeën om hun waterstromen te verduurzamen.” Het budget van 10 miljoen euro kan hen alvast daarbij helpen. Goedgekeurde projecten kunnen tot 75% steun krijgen.

 

Dankzij eerdere Blue Deal middelen werden in Vlaanderen al talloze investeringen in circulair watergebruik gesteund. Zo werd geïnvesteerd in Zedelgem met het bedrijf Bentopur, De Waterbeer, Boringen Vandaele en Loonwerk Germonpre in een nieuwe techniek dat water uit bentonietslib haalt. Bentonietslib is een afvalproduct dat vrijkomt bij gestuurde boringen. Het gerecupereerde water wordt gezuiverd en opnieuw ingezet voor boringen, ruimingswerken en landbouwactiviteiten in tijden van droogte. De techniek realiseert ook een vast restproduct dat kan dienen als bodemverbeteraar.

In Sint-Truiden zorgt een innovatieve publiek-private samenwerking voor een duurzame win-win voor de betrokken partijen. Twee fruitboeren met een waterbehoefte voor de beregening van 22 hectare fruitbomen stellen er een perceel ter beschikking voor een bufferbekken. Dat bufferbekken wordt gevuld met wateroverschotten vanuit een gescheiden riolering in de buurt aangelegd door Fluvius.  Ook de stad  Sint-Truiden investeert mee in het bekken, waar overtollig water van de Oude beek naar afgeleid zal worden om zo wateroverlast te vermijden. 

Door 10 miljoen euro extra uit te trekken, wil de minister dergelijke initiatieven opschalen naar de rest van Vlaanderen.

Wie komt in aanmerking?

Deze oproep richt zich tot samenwerkingen tussen minimum 2 partijen. Ze zoeken initiatieven die oplossingen aanreiken om enerzijds de waterbeschikbaarheid in Vlaanderen te verhogen, zeker in gebieden met een verhoogde droogteproblematiek, of anderzijds het circulair watergebruik in Vlaanderen kunnen opschalen.

Momenteel lopen er al heel wat projecten binnen de Blue Deal die inspiratie bieden. Zo zijn er de proeftuinen droogte, innovatieve samenwerkingen die inzetten op waterbesparing en circulair watergebruik, en effluentprojecten die gezuiverd rioolwater opwaarderen tot proces- of drinkwater.

Een volledig uitgewerkt projectvoorstel kan je tot woensdag 6 september 2023 indienen.

Alle informatie over hoe je kan deelnemen en het subsidiereglement is terug te vinden op de website van de VMM.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial