Klimaatrobuuste drinkwaterproductie met membraantechnologie

Leestijd: 3 minuten

Klimaatrobuuste drinkwaterproductie met membraantechnologie

De Watergroep

10/02/2022

De Watergroep wil een robuustere drinkwaterproductie uitbouwen waarbij bestaande drinkwaterproductiesystemen optimaal functioneren. Het waterproductiecentrum De Blankaart in Diksmuide wordt regelmatig geconfronteerd met waterschaarste. De kwaliteit van het ruwe water is dan onvoldoende om er drinkwater uit te maken. Boosdoeners zijn onder andere verhoogde zoutconcentraties in de zomer en/of de aanwezigheid van specifieke pesticiden. Daardoor daalt de productiecapaciteit  tot 1/5 van de normale capaciteit. Om de waterbeschikbaarheid te verhogen en de huidige installatie meer klimaatrobuust te maken, onderzoekt De Watergroep daarom de inzet van omgekeerde osmose (RO) in de behandelingstrein van het waterproductiecentrum De Blankaart. Zo kan er meer ruw water ingenomen worden, ook in droge periodes met verminderde ruw water kwaliteit, en blijft de drinkwaterproductie op peil.

“Binnen het Horizon 2020 project B-WaterSmart worden dus RO-piloottesten uitgevoerd”, vertelt Stefanie Moerenhout, projectmanager Innovatie. “Hierbij onderzoekt De Watergroep  de robuustheid van het systeem (bv. verstoppingsgevoeligheid), de verwijderingsrendementen van de probleemcomponenten, de waterefficiëntie en de operationele inzetbaarheid. Het doel is om de waterefficiëntie zo hoog mogelijk te krijgen om zo het waterverlies doorheen de zuivering zo veel  mogelijk te beperken. Midden 2022 zal een CCRO (Closed Circuit Reverse Osmosis) pilootinstallatie uitgetest worden. Er is een testfase gepland van 6 maanden, die verlengd kan worden tot maximum 1 jaar. Na deze testperiode hoopt De Watergroep beter vertrouwd te zijn met de mogelijkheden van een innovatieve RO-technologie. Daarnaast willen we op basis van de resultaten bepalen op welke locatie in de huidige installatie de RO de grootste meerwaarde kan bieden.”

 

Membraantechnologie als “finishing touch”

 

Op een uitdagend grondwater werd afgelopen zomer testen uitgevoerd met een drietraps opstelling van capillaire nanofiltratiemembranen. Het doel van dit onderzoek is om een membraangebaseerde behandeling te vergelijken met een klassieke zuivering. “We stelden vast dat meerdere parameters in dit grondwater ‘net niet’ goed zitten”, legt Han Vervaeren, programmabeheerder O&O, uit. “We lossen dit op door op te mengen, maar dit is geen ideale situatie. We trachten de verwijdering van ijzer, hardheid, natuurlijk organisch materiaal en organische micropolluenten te bekomen in één stap door gericht in te zetten op capillaire nanofiltratie, ook weer met een hoog waterrendement.”

In de nabije toekomst heeft De Watergroep ook plannen om membraantechnologie in te zetten om reststromen beter te behandelen. Spoelwater van zandfilters bevat nog heel wat water. Door deze stroom verder te ontwateren, zouden heel wat installaties nog waterefficiënter kunnen worden. Op deze manier kan membraantechnologie ook  bijdragen aan een duurzame  en circulaire watervoorziening.

Contactgegevens

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial