Op de koffie bij GF Piping Systems

Leestijd: 4 minuten

Op de koffie bij GF Piping Systems

GF Piping Systems

29/10/2021

Elke dag lekt 167 miljoen liter drinkwater weg in Vlaanderen. Dat maakte Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir in april bekend naar aanleiding van een extra doorlichting. De vraag die zich opdringt is welke stappen wij als organisaties en bedrijven concreet kunnen nemen.

Ook bij GF Piping Systems staat het wereldwijde waterverlies en de waterschaarste hoog op de agenda. Een van belangrijkste focuspunten voor de komende jaren is de aanpak van het non revenu water. Hiervoor wordt er op verschillende domeinen gewerkt, van het preventief vermijden van lekken tot de uiteindelijke reparatie van lekken.

Belang van opleiding

Bij leidingsystemen staat of valt alles bij de basis: de juiste verbinding van de componenten. Goed opgeleide mensen die de juiste technieken gebruiken in de gracht is hierbij van cruciaal belang. Ook GF Piping Systems ondervindt steeds meer vraag naar hun korte doorgedreven basisopleidingen waarbij alle do’s en dont’s bij lastechniek duidelijk worden uitgelegd. Het meest van al gebeurt dit naast de mensen op de werf, en sinds vorig jaar ook zelfs virtueel. Het enthousiasme voor de nieuwe virtuele opleidingen is zeer groot bij de deelnemers: alle handelingen worden stap voor stap herhaald en dit op een bijzonder fijne en originele manier, zonder verspilling van materiaal.

Kwaliteitscontrole van het leidingnet

Daarnaast wint ook de controle van de verbindingen steeds meer aan belang, zeker voor ondergrondse leidingen. Is wat onder de grond getrokken wordt ook werkelijk goed aan elkaar gelast? Een NDT systeem zoals dat van GF Piping Systems zorgt voor een digitale controle van alle lasverbindingen in het leidingnet, klaar om onder de grond te trekken. Elke las die via een algoritme goed bevonden wordt, geeft ook nog eens recht op 10 jaar garantie. Bovendien kan de kwaliteit van elke las op elke moment gestaafd worden met de juiste digitale data. De garantie dat een leidingnet lekvrij en betrouwbaar is zal steeds belangrijker worden in de groeiende bezorgdheid over waterverlies. Zo koos ook Pidpa bij de hernieuwing van een bestaand drinkwater leidingnet in Mechelen voor een controle met NDT, uitgevoerd door Vinçotte.

Traceerbaarheid onder de grond

Naast de kwaliteitscontrole, is er ook een groeiende nood aan kennis over wat er waar onder de grond zit. In een complex leidingnetlandschap waar oud en nieuw door elkaar zitten, kan een Track & Trace systeem de beste oplossing bieden. In deze tijden is een digitale componentenlijst met oorsprong en eigenschappen onontbeerlijk. Hoewel er al grote stappen genomen zijn naar een papierloze samenleving, is een volledige digitale switch niet altijd vanzelfsprekend en laat de terughoudendheid zich voelen.

De uitdaging met kunststof

Als laatste redmiddel, worden reparatiestukken ingezet. De uitdaging hierbij is vaak de verschillende materialen die onder de grond zitten. Nog al te vaak wordt in de waterindustrie gegrepen naar metalen of andere verouderde materiaalsoorten, uit gewoonte of uit onwetendheid. Waarom kiezen we dit type materialen, als een sterk kunststofmateriaal zoals PE voor wel 100 jaar ongemoeid onder de grond kan liggen? Het politieke korte-termijn-denken speelt hier helaas een niet te onderschatte rol. Daarnaast wordt kunststof door de grote massa helaas nog al te vaak verkeerdelijk verward met microplastics en blijft de negatieve connotatie kleven. Dit patroon moet doorbroken worden, en dat kan uiteraard enkel als alle betrokken partijen over voldoende en juiste kennis over de materialen beschikken.

Expertise en kennisdeling

In de verspreiding van kennis over kunststof ligt de grootste uitdaging voor bedrijven zoals GF Piping Systems. Naast opleidingen, wordt daarom ook enorm ingezet op een persoonlijke aanpak op maat van elke stakeholder en in elke fase van een project: van planning en engineering tot de uiteindelijke installatie en indienstname. Het is ook uitermate belangrijk dat de waterbedrijven zelf betrokken worden bij productinnovaties. Zo loop er momenteel een pilootproject bij FARYS met de nieuwe NeoFlow, een drukregelventiel dat de druk stabiel houdt om overbelasting van het net te vermijden.

Maar waar wordt het echte verschil gemaakt bij de toeleveranciers in de waterwereld die allen goochelen met buzzwoorden zoals innovatie en duurzaamheid? Eén woord: expertise. Experten die u te woord kunnen staan over materialen en productkeuze, de verbindingstechnieken en de bijhorende machines en gereedschappen, dat is van onschatbare waarde. Vandaag gebeurt dit zelfs vanop afstand via “remote support” applicaties waardoor u nog sneller (en duurzamer) geholpen wordt. Als we in de toekomst nog meer willen inzetten op het vermijden van NRW, moeten alle pistes onder de loep genomen worden en dan liefst met de juiste expertise en partners met knowhow.

 

Meer weten over de vermelde opleidingen en innovaties? Of interesse om mee te stappen in een van de pilootprojecten bij GF Piping Systems? Neem contact met Bart Van Bastelaere: bart.vanbastelaere@georgfischer.com

Contactgegevens

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial