Restproduct uit drinkwaterproces wordt fosfaatverwijderingsstap

Leestijd: 3 minuten

Restproduct uit drinkwaterproces wordt fosfaatverwijderingsstap

HelloWater

19/01/2023

Druppelsgewijs of beter gezegd “korrelsgewijs”, dient er iets aan het fosfaatprobleem te gebeuren. Een duurzame vernieuwing in de vorm van een ijzerhoudend restproduct uit het drinkwaterproductieproces, wordt een fosfaatcaptatiestap in de afvalwaterzuivering. Daar waar conventionele methodes haar limieten kent, is de FOSCUBE het efficiënts. Wordt dit de toekomst voor decentrale fosfaatverwijdering?

Fosfaat, een welgekend probleem op meerdere vlakken: De natuurlijke bron raakt langzaam uitgeput,  terwijl dit nutriënt onze rivieren infecteert en aan het waterleven vreet. Zelfs in vrij lage concentraties is de impact al merkbaar. Vlaanderen scoort dan ook slecht, met amper 28 % van de Vlaamse waterlopen (in 2021) die aan de gewenste fosfaatconcentratie voldoen. Een verbetering is hierbij de enige aanvaardbare richting die we in Vlaanderen moeten opvaren. Hierbij kan echter niet één schuldige met de vinger worden aangewezen. Lozingen komen in alle sectoren voor, van industrie tot landbouw tot de vele woningen die nog niet aan het riool hangen. De conventionele fosfaatverwijdering met metaalzouten (vaak ijzerchloride of aluminiumzouten) houden al een groot percentage fosfaat uit het milieu, maar is niet overal toepasbaar door het gesukkel met chemicaliën, slib en secundaire vervuilingen (chloride en sulfaat). Bovendien zijn metaalzouten minder geschikt om lage concentraties fosfaat te verwijderen. Toch maken deze lage concentraties uit vaak verspreide lozingspunten een belangrijke deel uit van het probleem. Alternatieve fosfaatverwijderingen zijn dus nodig en hierbij is een Iron-oxide coated sandfilter (IOCS) een mogelijke oplossing. IOCS kent zijn oorsprong uit het drinkwaterproductieproces van Pidpa, waar het een ijzerhoudend restproduct vormt. Hierbij is Pidpa een innovator binnen Vlaanderen, om via een biologisch-adsorptief ontijzeringsproces een vast granulaat te verkrijgen.

Deze vaste korrels blijken uit het Interreg VL-NL: I-QUA project ook geschikt te zijn als low-cost; low-maintance fosfaatverwijderingsstap voor decentrale en onbemande waterzuiveringen. Een oplossing voor de vraagstukken waar de conventionele ijzerzouten geen oplossing voor konden bieden. De goede resultaten uit het 7 jaar lopend I-QUA project deden HelloWater, met wetenschappelijke ondersteuning van VLAKWA en UGent (LIWET), snakken naar een opschaling. De organisatie ging dan ook een samenwerking aan met Pidpa, waaruit een OVAM grondstoffenverklaring voortkwam. Deze laat toe dat het restproduct uit de drinkwater sector duurzaam kan worden hergebruikt binnen waterzuiveringen. Momenteel worden de IOCS korrels gebruikt in een nazuivering voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater van woonclusters, in het pioniersproject “Leaudegem”. De kwaliteit van deze zuiveringsstap wordt gewaarborgd door een cassettesysteem, onder de naam FOSCUBE®. De korrels worden bij verzadiging dus vervangen en opties zijn mogelijk naar fosfaatrecuperatie, waardoor de korrels terug kunnen her-ingezet worden. Op deze manier werd gedurende het eerste semester van Leaudegem ruimschoots voldaan aan de strengste lozingsnormen rond fosfaat bij huishoudelijk/stedelijk afvalwater, namelijk deze van rioolwaterzuiveringsinstallaties van +100.000 IE (< 1mg/L). Dit terwijl voor de kleinschalige waterzuiveringen geen wetgevende eisen worden opgelegd, wordt er op deze manier toch een fosfaatconcentratie verkregen van amper 0,2 ± 0,2 mgP/L, aan 95% verwijdering. Dit principe zal verder ingezet worden bij de 400.000 woningen in Vlaanderen die nog wachtende zijn op een rioolconnectie en waarbij HelloWater een alternatief voor biedt.

Verder worden er kansen gezien buiten huishoudelijk afvalwater. De verstrengde eisen rond nutriënten in de landbouw, doen de sector in een stroomversnelling leiden naar innovaties met lage investering- en operatiekost. Specifieke industriële processen kunnen dan weer worden geoptimaliseerd met IOCS, eventueel als laatste nazuiveringsstap. De welgekende fosfaatverwijderingsmethodes (metaalzouten, struviet-reactor, etc.) zijn vaak gekenmerkt aan een optimale werking bij een hogere concentratie range, met dalende efficiëntie naarmate het fosfaatgehalte daalt. IOCS kan hierbij dienst doen als efficiënte laatste zuiveringsstap alvorens het water in de natuur wordt geloosd. Nog 70 % van de Vlaamse waterlopen kunnen op fosfaatvlak beter. Met IOCS heeft HelloWater de ambitie om druppelsgewijs, of beter gezegd “korrelsgewijs” een positieve impact te brengen op het waterverhaal.

Contactgegevens

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial