SmartDetox – Removal of Organic Micropollutants from Water – SBO- projectvoorstel

SBO - projectvoorstel

SmartDetox – Verwijderen van organische micropolluenten uit water

MTG - cMACS - KU Leuven

29/09/2020

Een toenemend probleem in verschillende zoetwatervoorraden is het voorkomen van organische micropolluenten (OMP’s). OMP’s zijn organische chemicaliën met zeer variabele structuren, die voorkomen bij sporenconcentraties (μg – ng / L-bereik) maar die belangrijke ecotoxicologische en / of gezondheidseffecten kunnen opleveren. OMP’s komen vaak voor als mengsels en omvatten pesticiden, natuurlijke en synthetische hormonen, geneesmiddelen e.a. De huidige verwijderingsbenaderingen omvatten geavanceerde behandelingen die duur zijn en een grote impact op het milieu hebben omdat ze energie-intensief zijn, grote hoeveelheden chemicaliën gebruiken of giftig afval veroorzaken. SmartDetox is gericht op het ontwikkelen van duurzame, kostefficiënte slimme geavanceerde waterbehandelingstechnologie die is afgestemd op het verwijderen / ontgiften van gemengde OMP’s uit verdunde wateren op cruciale punten in de menselijke watercyclus. Nieuwe, op plasma gebaseerde oxidatieve afbraakprocessen en specifieke microbiële afbraak voor OMP-vernietiging / ontgifting zullen worden gecombineerd met slimme membraantechnologie. Innovatieve analysemethoden voor het kwantificeren en karakteriseren van de OMP’s en hun transformatieproducten zullen worden ontwikkeld en gecombineerd met ecotoxicologische metingen om de optimalisatie van de verwijderingstechnologie te ondersteunen en mogelijkheden voor monitoring te creëren. SmartDetox heeft economische en sociaal-economische relevantie. Gemeentelijke afvalwaterzuiverings- en drinkwaterbedrijven zijn zich bewust van het belang van OMP’s en van de opkomende Europese wetgeving, en van technologieleveranciers, zoals milieutechnische bedrijven, membraan- en oxidatietechnologiebedrijven en analytische bedrijven, wordt verwacht dat ze investeren in de technologieën ontwikkeld in SmartDetox. Wat de sociaal-economische impact ervan betreft, zal SmartDetox bijdragen tot het verminderen van OMP-concentraties in oppervlaktewater en daarmee de kaderrichtlijn Water implementeren. Het zal leiden tot veiliger drinkwater en direct waterhergebruik, waardoor waterstress in verband met klimaatverandering en een betere levenskwaliteit worden vermindert.

 

 

Contactgegevens

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial