Waterkracht: 20 miljoen m³ circulair koelwater per jaar voor Antwerpse havenbedrijven

Leestijd: 4 minuten

Waterkracht: 20 miljoen m³ circulair koelwater per jaar voor Antwerpse havenbedrijven

Water-link

10/02/2022

Aquafin, Ekopak, PMV en water-link werken samen om tegen 2025 het gezuiverde afvalwater van Antwerpse gezinnen op te werken tot koelwater voor bedrijven in de Antwerpse haven. Op 27 januari ondertekenden de partners hierover een voorakkoord in bijzijn van minister-president Jambon en Vlaams minister Demir. De samenwerking is een belangrijke mijlpaal in de transitie naar een duurzame haven.

 

Een nieuw te bouwen, hoogtechnologische zuiveringsinstallatie zal vanaf 2025 op jaarbasis 20 miljoen m³ door Aquafin gezuiverd afvalwater op het veel hogere kwaliteitsniveau van koelwater brengen. Dat is het equivalent van het waterverbruik van meer dan 600.000 inwoners. Hiermee drijft water-link zijn capaciteit voor de levering van proceswater in de haven gevoelig op en bevestigt het zijn rol als betrouwbare partner voor de industrie. Vandaag bedraagt die levering ruim 50 miljoen m³, afkomstig van het productiecentrum in Oelegem dat uit het Albertkanaal put. Door gebruik te maken van een circulaire, alternatieve waterbron, wil het waterbedrijf de druk op de zoetwatervoorraden verminderen en voorbereid zijn op een duurzame groei in de toekomst.

Joint ventures

Water-link, de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV en Ekopak zetten samen een joint venture op die de koelwaterfabriek zal ontwikkelen. De vennootschap kreeg de naam Waterkracht en is een toonaangevend voorbeeld van publiek-private samenwerking. Waterkracht is in gesprek met de haven om de nieuwe vooruitstrevende zuiveringsinstallatie te bouwen op een perceel in het NextGen-district, de voormalige Opel-site die omgebouwd wordt tot circulaire hub in de haven. Ekopak zal de fabriek bouwen en exploiteren. Met membraantechnologie zal het aangeleverde gezuiverde afvalwater hier opgewaardeerd worden voor verdere industriële toepassingen. “Met dit project kan Ekopak ook een significante bijdrage leveren in het verduurzamen van de volledige haven. We zijn er rotsvast van overtuigd dat we met onze expertise en knowhow dit project mee tot een succes zullen maken, met een hogere leveringszekerheid voor alle betrokkenen,” zegt Pieter Loose, CEO van Ekopak.

Prima alternatieve waterbron

Het gezuiverde afvalwater is in eerste instantie afkomstig van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin aan de Moerstraat, centraal gelegen in het havengebied. Maar er wordt ook gekeken naar twee à drie extra waterzuiveringsinstallaties in de regio. Hier wordt het huishoudelijk afvalwater van de Antwerpenaren gezuiverd volgens de Europese en Vlaamse normen. Jan Goossens, CEO van Aquafin: “Gezuiverd afvalwater is een prima bron voor verschillende hergebruiktoepassingen. Je kan het opwaarderen tot eender welke kwaliteit, zo lang de nodige extra zuiveringsstappen worden ingebouwd. Structurele toepassingen in de industrie lenen zich daar perfect toe.”

Aquafin zal nieuwe leidingen aanleggen om het gezuiverde afvalwater in de toekomst rechtstreeks naar de nabehandeling door Ekopak te transporteren in plaats van het te lozen in het oppervlaktewater. Ook voor het transport naar de afnemende bedrijven zijn er nog infrastructuurwerken nodig. Het samenwerkingsproject behelst dus niet alleen de bouw van de koelwaterfabriek. Een nieuw leidingdistributienetwerk in de haven, ontwikkeld door PMV en water-link, zal ervoor zorgen dat industriële klanten op zowel linker- als rechteroever gebruik kunnen maken van het circulaire koelwater. Zo biedt dit project een meerwaarde voor heel de havengemeenschap.

Bijdragen aan circulaire economie in Vlaanderen

De directe en indirecte investeringen die met het project gepaard gaan, bedragen meer dan 100 miljoen euro. De betrokken partijen sloten een voorakkoord (Memorandum of Understanding) om de oprichting van de joint ventures mogelijk te maken. Michel Casselman, algemeen manager van PMV: “Projecten die bijdragen tot het succesvol doorzetten van de transitie naar een circulaire economie in Vlaanderen, moeten daarvoor financiering kunnen vinden. Met deze investering willen we een oplossing bieden voor één van de grootste uitdagingen op dat vlak, namelijk het hergebruik van water.”

Waterkracht zal een van de grootste waterhergebruikprojecten in Vlaanderen en ver daarbuiten zijn. Franky Cosaert, CEO van water-link: “Circulariteit in actie, dat betekent dit project voor ons. Vanaf 2025 kunnen we duurzaam koelwater van hoge kwaliteit leveren aan onze industriële klanten in de haven. Door gezuiverd afvalwater te gebruiken als bron, zetten we bovendien een belangrijke stap om de leveringszekerheid voor al onze klanten, van huishoudens tot bedrijven, te blijven verzekeren.”

De samenwerking werd officieel voorgesteld op 27 januari in bijzijn van de pers. Van links naar rechts: Vlaams minister-president Jan Jambon, Pieter Loose (CEO van Ekopak), Jan Goossens (CEO van Aquafin), Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir, Michel Casselman (algemeen manager van PMV), Antwerps havenschepen Annick De Ridder, André Gantman (voorzitter van de Raad van Bestuur van water-link).

Contactgegevens

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial