KO water verslagen: Lerend Netwerk Green Deals

Lerend Netwerk Green Deals

29 november 2018

Op 29 november vond het eerste lerend netwerk voor de brouwerijsector in het kader van de Green Deals plaats. Op zo’n lerend netwerk kunnen de deelnemende brouwerijen leren  over  duurzame  waterconsumptie  in  de  brouwerijsector,  waarbinnen  kan  geëxperimenteerd  worden, ervaringen en leerlessen worden uitgewisseld, en waar deelnemers met elkaar in contact worden  gebracht. Water is één van de belangrijkste grondstoffen en hulpbronnen om bier te brouwen. Het is het hoofdingrediënt van bier en wordt daarnaast ook gebruikt voor de schoonmaak, het spoelen, de stoomproductie … Brouwerijen zijn dus sterk afhankelijk van water. Daartegenover staat dat onze waterbronnen meer en meer onder druk komen te staan. Binnen deze Green Deal is het dan ook de bedoeling om concrete initiatieven te nemen waardoor binnen de brouwerijsector duurzamer met water kan worden omgesprongen.

Tijdens een bijeenkomst van het lerend netwerk kunnen er externe sprekers van binnen of buiten de eigen  sector  worden  aangesproken. Tien technologieleveranciers kwamen tijdens het eerste lerend netwerk hun meerwaarde pitchen in de sector, nog twee bedrijven mochten ook een stand bemannen om de aanwezigen te informeren. Ook onze leden waren hier sterk vertegenwoordigd:

  • Air Liquide: CO2 in spoelwater; Alternatief en duurzaam ‘ontharden’ van spoelwater
  • Actemium: SMART CIP
  • Veolia Water Technologies: Het Thanium concept en het MBR-principe
  • Pantarein: Hergebruik van biologisch effluent in de brouwerij sector
  • BOSAQ: Drinkwaterproductie vanuit regenwater & oppervlaktewater; geavanceerde desinfectiemethodes
  • Waterleau: Exsel® CCRO of RO 2.0
  • Endress + Hauser: Making drinking water out of effluent water with the help of flow and conductivity meters
  • Witteveen + Bos: Partner in het beheersen van industriële waterhuishouding
  • Sweco: Industrieel waterbeheer; samen op pad tot nullozer

Ook Vito, VLAKWA en watercircle.be waren hier aanwezig. Wij kwamen ons KO-Water verhaal pitchen om de brouwerijsector te overtuigen mee te stappen in ons verhaal. Indien u interesse heeft in deze presentaties, aarzel niet om ons of een van de bovengenoemde bedrijven hierover aan te spreken. In onze ledensectie  vindt u contactgegevens van onze leden.

Meer info over de green deals: https://www.lne.be/green-deal-brouwers

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial