Projecten: partner projecten

Projecten

Partner projecten

Lopend project

Naast onze eigen projecten en projecten waar watercircle.be een (zeer) actieve rol op zich neemt, neemt watercircle.be ook deel een disseminerende rol op zich in volgende projecten:

BioGlue

Tweejarig PWO project aangevraagd door Expertisecentrum Duurzame Chemie van Karel de Grote Hogeschool.

Het project onderzoekt de valorisatie mogelijkheden van EPS uit spuislib van AWZI.

 • Kwaliteit en kwantiteit van EPS vergroten in spui
 • Optimalisatie van lijmformule met spui-EPS
Deelnemende projectpartners zijn AAQUA, Aquafin, Cre@aqua, Group Op de Beck, PluveraSoudal, Verbeken technics, Vlakwa en watercircle.be
 
Dit project is gestart in januari 2021.
Circulair forceren

Is een tweejarig demonstratieproject aangevraagd door het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant met als onderzoekspartners Inagro en het Proefstation voor de Groenteteelt.

Doelstelling is om maximaal water hergebruik te bevorderen binnen de hydroteelt van de witloof.

Dit project is gestart op 1 maart 2020.

ECO3

Tweejarig tetra-project aangevraagd door VEG-i-TEC.

Ecotoxicologisch verantwoord verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen uit water van de groenten- en aardappelverwerkende industrie. Het project zal werken rond gewasbeschermingsmiddelen die kunnen accumuleren bij waterhergebruik. Hoe kunnen we dit best verwijderen of opconcentreren?

Start sinds 1 oktober 2020.

MAMBO

Vierjarig SBO-project.

‘Next-Level’ Valorisatie van Biogas met Membranen en Microbiële Productie van Eiwitten. Het consortium bestaat uit UGent (Prof. Rabaey), KU Leuven (Prof. Vankelecom) en Inagro.

ReCoVR

Zesjarig NWO project over het ontwikkelen van scheidingstechnologieeën voor het terugwinning of scheiden van:

 1. Proteïnen
 2. Micro- en nanoplastics
 3. Nutriënten, kleine moleculen (200 – 300 Da) en solventen
 4. CO/N2 en ethyleen

Hoofdaanvrager van dit project is Materials Science and Technology of Polymers, Universiteit van Twente. Deelnemende partners: Aquabattery, Corbion, EMI, DOW, DSM, Friesland-Campina, ISPT, KWR, Proxcys, Shell en Water Future.

Dit project zal van start gaan in juni 2021.

Meer informatie: https://www.youtube.com/watch?v=8pTi54KH85k

SBR 2.0

Tweejarig SBO project aangevraagd door onderzoeksgroep BioWAVE, universiteit Antwerpen over de verbetering van de slibkwaliteit en -bezinking in industriële SBR systemen.

Dit project is in oktober 2020 van start gegaan.

SMARTDetox

Vierjarig SBO project over de verwijdering van organische micropolluenten uit water. Het project is een samenwerking tussen verschillende onderzoeksgroepen:

 • Membraantechnologie groep – Prof Vankelecom (KU Leuven)
 • Bodem en water groep – Prof. Springael (KU Leuven)
 • Proces en milieu technologie groep – Prof. Dewil (KU Leuven)
 • Pharmaceutische analyse groep – Prof. Cabooter
 • Moleculaire bio-ontdekking groep – Prof. de Witte

Deelnemende bedrijven:

Avecom, Inopsys, Pantarein, Aaqua, Primewater, Blue Foot Membranes, Agfa, Agilent, Vitargent, RIC, Aquafin, De Watergroep, Janssens, Johnson & Johnson, UZ Leuven, Vlakwa

WalNUT

Is een Horizon2020 project met UGent en Aquafin waarin ook Spanje, Portugal, Frankrijk, Denemarken, Italië en Griekenland deelnemen.

Nutrient recovery uit afvalwater en concentraatstromen. Hiervoor gaan ze fysico-chemische, electro-chemische en biologische processen screenen op labo schaal. En 5 pilots ontwikkelen voor het testen van verschillende TRL 4-6 technologieën.

BioPOM

Tweejarig tetra-project aangevraagd door BioWAVE (UA).

biologische fosfor verwijdering uit het afvalwater van de aardappelverwerkende industrie: is het mogelijk? Hoe verregaand? En hoe kunnen we het toepassen?

Start sinds 1 december 2021.

Vragen? Neem contact op!

Voor meer info, neem contact op met Matthias Mertens.

Ontdek al onze projecten

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial