Safety Engineer

De Watergroep

Safety Engineer

Je maakt binnen de directie Productie en Opslag deel uit van de afdeling Engineering, het interne studiebureau voor de realisatie van de grotere projecten van drinkwaterinfrastructuur.
De 3 grote vakdomeinen binnen de afdeling zijn Bouwkunde, Elektromechanica/elektriciteit (EMU) en Architectuur/CAD.

Je krijgt de keuze om te werken vanuit een van de volgende standplaatsen: Hasselt/ Brussel/Gent/De Gavers. Digitale vergaderingen worden aangevuld met verplaatsingen waar nodig voor teamoverleg.

Wat zijn jouw opdrachten? Wat staat je te doen?
Als Safety Engineer geef je advies en waak je over het nazicht van ontwerpen voor projecten op vlak van procesveiligheid, machineveiligheid, automatiseringen.
Ook bij wijzigingen (met impact op proces) aan bestaande installaties wordt er op jou een beroep gedaan. Je staat in voor de organisatie en de bewaking van processen in het kader van risicoanalyses.

Jouw specifieke taken:
• Je staat in voor het ontwerp en het management van de functionele veiligheid van nieuwe en bestaande installaties.
• Je adviseert projectleiders bij de uitwerking van projecten – vanaf haalbaarheidsanalyse tot en met ontwerp – op het vlak van (proces)veiligheid.
• De focus ligt op (basis)ontwerpen voor waterbehandeling, EMU en elektriciteit. Ook voor andere projecten (bouwkunde, putboringen) dient de alertheid voor procesveiligheid er te zijn.
• Je kijkt voorgestelde wijzigingen aan bestaande installaties na op vlak van (proces)veiligheid om zode intrinsieke procesveiligheid te handhaven en waar mogelijk te verbeteren, en adviseert hierover.
• Je werkt hiervoor nauw samen met de manager, teammanagers of regiomanagers van de afdeling exploitatie, de preventiedienst, teammanager assetmanagement, …
• Je volgt de voorgestelde aanpassingen en verbeteringen op en rapporteert daarover aan de managers en de directeur Productie en Opslag.
• Je stelt richtlijnen en procedures op om te bepalen in welke gevallen en voor welke ontwerpkeuzes risicoanalyses dienen opgemaakt te worden
• Je stelt de nodige processen, de te gebruiken methodieken (bv. Hazop), tools, … op.
• Je bewaakt het proces van risicoanalyses voor de projecten van Productie en Opslag.
• Je werkt mee aan standaardisatie van materialen, machines… die toegepast worden binnen De Watergroep (EMU en technische gebouwen).
• Je schoolt je continu bij binnen jouw vakdomein. Je volgt de actuele methodieken, ICT-tools, … binnen het vakdomein op en introduceert deze binnen de organisatie.
• Je verleent advies op vlak van (proces)veiligheid aan de interne klanten.
• Je organiseert mee het opleidingsprogramma binnen het vakdomein en staat in voor de kennisdeling binnen de organisatie.
• Je onderhoudt een professioneel netwerk (met collega’s andere (nuts)bedrijven, studiebureaus, veiligheidsexperten, …).

Wat breng je mee?
• Je hebt een grondige kennis van risico-analyses en geharmoniseerde richtlijnen, alsook van de vigerende wetten en besluiten: AREI, Codex Welzijn op het Werk, ARAB, …
• Je kan de normering over functionele veiligheid van machines en processen toepassen.
• Goede kennis (op masterniveau) van waterbehandeling, bouwkunde, elektriciteit, elektromechanica, meet- en regeltechniek, chemicaliën, gebruikt binnen de organisatie
• Kennis (op masterniveau) van industriële informatica, chemie, milieutechnologie, hydraulica in functie van het vakdomein waarbinnen de opdrachten uitgevoerd worden
• Kennis van de wetgeving overheidsopdrachten, veiligheids- en milieuvoorschriften, en andere relevante wetgeving
• Kennis van projectmanagement
• Goede kennis van uitvoeringstechnieken, gebruikte materialen en chemische producten en van procesonderdelen
• Kennis van de courante software
• Je voldoet aan de formele deelnemingsvoorwaarden (rijbewijs, goed gedrag, burger EER).

Beschik jij over de volgende persoonsgebonden competenties?
• Analyseren: je bent goed in het analyseren. Je legt verbanden en ziet oorzaken.
• Samenwerken: je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is.
• Initiatief: je neemt initiatief en werkt vanuit de eigen functie aan je eigen ontwikkeling en aan die van de organisatie.
• Innoveren: je vernieuwt om producten, diensten, processen en structuren te creëren die tegemoet komen aan toekomstige uitdagingen
• Klantgerichtheid: je brengt belanghebbenden in kaart en speelt proactief in op hun noden.
• Verantwoordelijkheid: je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van De Watergroep.
• Oordeelsvorming: je uit jouw mening en hebt zicht op de gevolgen ervan, op basis van een afweging van relevante criteria.
• Communiceren: Je kan informatie en ideeën schriftelijk en/of mondeling begrijpelijk overbrengen.

Waar mag je op rekenen?
In ruil voor jouw talent en inzet, bieden we je graag een contract van onbepaalde duur (met mogelijkheid tot statutaire aanstelling) bij het grootste drinkwaterbedrijf van Vlaanderen.

Kiezen voor een job bij De Watergroep is kiezen om een verschil te maken in onze samenleving. Samen met zo’n 1.600 collega’s bouw je mee aan een klimaatrobuuste en duurzame watervoorziening.

Het loon wordt aangevuld met maaltijd- en ecocheques, eindejaarstoelage, vakantiegeld, 100% terugbetaald transport met het openbaar vervoer en/of fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, ambulante kostenverzekering en een groot aantal vakantiedagen.
Daarnaast biedt De Watergroep ruime opleidingskansen en een leuke werkomgeving.

Interesse?
Solliciteer uiterlijk op 14 april 2023.
Als je in aanmerking komt, krijg je via mail een uitnodiging voor de selectieproeven.

Heb je nog vragen?
Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met: Gert Danckaers, Manager Engineering Productie en Opslag – 0496 57 47 95

Voor meer informatie over de selectieprocedure of arbeidsvoorwaarden kan je mailen naar staffing@dewatergroep.be

Safety Engineer
Tagged on:         
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial