Activiteiten 2013

1 oktober 2013 - Bezoek Hooge Maey

Stortgas en energieproductie:
Centraal in het saneringsproject staat het valoriseren van het biogas dat aanwezig is in het gestorte afval. Gasschachten werden verticaal doorheen de stortplaats geboord om het methaan uit de stortplaats te halen. Via gasleidingen wordt het gas naar de gasmotoren geleid.
Om het methaangas maximaal te valoriseren werden gefaseerd 4 gasmotoren geplaatst. In 2008 produceerde de Intercommunale Vereniging Hooge Maey 15.833 MWh aan duurzame energie. In 2009 werd een 4de motor geplaatst worden met een vermogen van 1.260 kW. Vandaag komt de elektriciteitsproductie overeen met een elektriciteitsverbruik van bijna 4750 gezinnen.  

Waterzuivering:
Percolaat, een complex en moeilijk te behandelen afvalwater, moet op een kwaliteitsvolle manier gezuiverd worden zodat het kan geloosd worden zonder schade te veroorzaken aan het leefmilieu. Hooge Maey beschikt over een eigen biologische waterzuiveringsinstallatie die erkend wordt als één van de meest performante in West-Europa.
Deze bestaat onder andere uit een omloopreactor, een installatie voor ultrafiltratie met behulp van membranen, en actief koolfilters.

Algenplantage:
Hooge Maey AlgenplantageVoor nieuwe projecten trekt de Intercommunale Vereniging Hooge Maey resoluut de kaart van de hernieuwbare energie. Zo ook met het MIP-project 'Alchemis' waarbij algen gekweekt worden om ze om te zetten tot biogrondstoffen. Algen zijn een manier om CO2-emissie te verminderen en biomassa te produceren. Daarnaast zorgen de algen voor een energiebesparing in de eigen waterzuiveringsinstallatie doordat zij het ammonium dat aanwezig is in het afvalwater, direct opnemen. Uit de algen worden biogrondstoffen gewonnen die ingezet kunnen worden in de chemische industrie. Het MIP-project eindigde op 31/12/2012. De algenplantage blijft verder werken en de installatie wordt uitgebreid tot 500 m².

Meer info vindt u ook op www.hoogemaey.be

 

www.watercircle.be maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u expliciet akkoord met het gebruik van deze cookies.