E-mail disclaimer

De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. watercircle.be aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.

Tijdens de activiteiten van watercircle.be, KO-Water en BMG, worden er foto’s genomen. Indien u niet wenst gefotografeerd te worden, gelieve dit tijdig te laten weten aan het watercircle.be team. Indien er foto’s van u op onze site verschijnen die u liever niet wenst, gelieve te protesteren via het volgende e-mailadres: valerie.verjans@watercircle.be

Indien u niet langer in het e-mail bestand van watercircle.be wenst opgenomen te zijn, gelieve te mailen naar valerie.verjans@watercircle.be.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial