Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Beste lezer,

Alvast hartelijk dank voor het lezen van onze nieuwsbrief waarmee we u graag op de hoogte brengen van recent nieuws en opkomende evenementen.

We hebben weer een aantal interessante artikelen voor u verzameld, aangereikt door zowel bedrijven als kenniscentra!

 

Heeft u als onderzoekscentrum een bijdrage over een master-of doctoraatsthesis binnen het domein van (afval)water of over recente of komende evenementen of publicaties die relevant zijn voor de watercircle.be-leden, laat het ons dan weten!

Heeft u als lid nieuws over projecten waar u mee bezig bent op het gebied van water, pompen, kleppen, chemicaliën, innovaties, nieuwe applicaties, samenwerkingsinitiatieven met andere bedrijven of onderzoekscentra, stuur ons dan deze bijdrage door! De bijdragen dienen bij voorkeur niet commercieel van aard te zijn.

Heeft u als industriële eindgebruiker een water gerelateerde bijdrage met betrekking tot een nieuwe technologische implementatie, duurzaamheid, onderzoeken/projecten, stuur deze dan in via dit invulformulier.

 

Het watercircle.be team

Nieuwsbrief februari 2022

Twee projectoproepen om circulair watergebruik te verhogen

VMM
10/02/2022

De VMM lanceert twee nieuwe projectoproepen om het circulair gebruik van water te verhogen in de strijd tegen waterschaarste en droogte. Een voor collectieve regenwaterprojecten van lokale besturen. De andere voor bedrijven die op een veilige manier gebruik maken van effluent van een RWZI. Projectvoorstellen kunnen tot 7 maart 2022 ingediend worden.

20 miljoen m³ circulair koelwater per jaar voor Antwerpse havenbedrijven

water-link
10/02/2022

Aquafin, Ekopak, PMV en water-link werken samen om tegen 2025 het gezuiverde afvalwater van Antwerpse gezinnen op te werken tot koelwater voor bedrijven in de Antwerpse haven. Op 27 januari ondertekenden de partners hierover een voorakkoord in bijzijn van minister-president Jambon en Vlaams minister Demir. De samenwerking is een belangrijke mijlpaal in de transitie naar een duurzame haven.

Brouwerij Martens sluit langetermijn partnerschap met Waterleau

Waterleau
10/02/2022

De brouwerij wil zich vooral concentreren op waarde creatie vanuit de brouwexpertise. Liever investeren in bierproductie en het watermanagement doorschuiven naar een specialist aan een afgesproken prijs. Brouwerij Martens en Waterleau vonden elkaar al snel in een slimme aanpak waarbij elke partij zich op zijn core business kan focussen.

Klimaatrobuuste drinkwaterproductie met membraantechnologie

De Watergroep
10/02/2022

Membraantechnologie is populair in hoogwaardige industriële en decentrale waterproductiesystemen. Door het verlies aan water, de productie van ongewenste concentraat- en afvalstromen, het hoge energieverbruik en mogelijke verstoppingsproblemen is membraantechnologie niet de meest evidente oplossing voor centrale drinkwaterproductiesystemen. Toch kan deze technologie voor specifieke gevallen voordelen bieden. Hieronder lichten we enkele cases kort toe.

Microverontreinigingen in drinkwater

Xylem
10/02/2022

Het Nederlandse waterbedrijf Dunea wilde de hoeveelheid microverontreiniging en bromaat in het drinkwater verminderen. Xylem startte samen met Dunea een pilootstudie op om de oplossing te zoeken. Dankzij de ontwikkeling van een innovatieve en unieke DOP-reactor treedt er minder microverontreiniging op en wordt vorming van bromaat tot een minimum beperkt.

Drinkwater in Suriname

BOSAQ
10/02/2022

Het binnenland van Suriname telt 37.000 inwoners die geen toegang hebben tot propere drinkwaterbronnen. BOSAQ maakte voor hun de weg vrij voor duurzaam schoon drinkwater.

ELECTRA-project

Avecom
10/02/2022

Elektriciteit gedreven lage energie en chemische input technologie voor versnelde bioremediatie

Electromagnetische waterdebietmeters met nieuwe optie voor meten zonder rechte lengtes voor en na.

Endress+Hauser
10/02/2022

In de water- en afvalwaterindustrie is een hoge meetnauwkeurigheid onontbeerlijk voor een optimale procesbeheersing.

Waterputten en pompsystemen op afstand monitoren

Siemens
10/02/2022

De irrigatie van de velden op afstand beheren en tegelijkertijd een nauwkeurig en intelligent waterbeheer verzekeren is een uitdaging die CEBEO en Eurodrill met verve aangaan.

Oproep Nutricycle Vlaanderen - Nutriëntenrecuperatie uit (afval)water

Nutricycle Vlaanderen
10/02/2022

Op 22 maart zal de WG 'Nutriëntenrecuperatie uit (afval)water' de actiepunten voorleggen en toelichten aan de deelnemers. Daarnaast biedt het platform ook de ruimte aan het brede publiek om agendapunten rond dit topic naar voor te schuiven. Concrete voorstellen kunnen per mail aangeleverd worden.

Samenwerken voor een betere toegang tot water

Join For Water
10/02/2022

Voor Join For Water staat het verbeteren van toegang tot water in het Globale Zuiden al meer dan 40 jaar centraal. Toch is er doorheen de jaren heel wat veranderd aan de manier waarop we die toegang trachten te verbeteren.

Young Water Professionals Benelux conferentie

PaInT
10/02/2022

De conferentie is het perfecte moment om collega’s en experten te ontmoeten vanuit de academische wereld, alsook vanuit de industriële en publieke sector.

KUL logo 2 0 100x280

Membrane Technology Group (MTG) - update

KU Leuven
10/02/2022

Het laatste nieuws uit de membraan onderzoeksgroep van de KU Leuven.

Nieuwsbrief oktober 2021

‘DataClarity’-tool haalt het maximale uit de procesdata van waterzuiveringsinstallaties

Eveline Volcke (UGent/BioCo)
29/10/2021

De BioCo-onderzoeksgroep van de UGent heeft nieuwe procedures ontwikkeld om de kwaliteit en informatie-inhoud van de data die worden verzameld op waterzuiveringsinstallaties te verbeteren. Dankzij deze tool, die de naam ‘DataClarity’ kreeg, kunnen de installaties beter in kaart worden gebracht en kan hun werking en energieverbruik worden geoptimaliseerd. Ook kunnen fouten in de data beter en sneller worden gedetecteerd. We hadden een gesprek met professor Eveline Volcke, professor aan de vakgroep Groene Chemie en Technologie, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de UGent.

Nieuw product op de Belgische markt als alternatief voor biocides op RO-installaties

Clarflok
29/10/2021

Clarflok verdeelt sedert enkele jaren de antiscalants en reinigingsproducten van Genesys op de Belgische markt en heeft sinds kort een nieuw product, nl. Genesol 80. Dit is een product dat de aanhechting en groei van biofilm en organische vervuiling verhindert en verwijdert op membraaninstallaties. Het voornaamste voordeel ten opzichte van andere organische biocides is dat dit product drinkwatergeschikt is (het beschikt over een NSF-label) en dus ook tijdens productie gedoseerd kan worden.

PFAS? Geen probleem met EPAS!

EPAS International
29/10/2021

Op 23 september 2021 organiseerde EPAS International een talrijk bijgewoond seminarie rond de milieu gerelateerde aspecten van de toepassing van PFAS of perfluoralkylverbindingen. De recente interesse in deze groep van verbindingen ligt voor de hand, gezien de persaandacht die enkele cases van PFAS-contaminatie in de media kregen.

Op de koffie bij GF Piping Systems

GF Piping Systems
29/10/2021

Elke dag lekt 167 miljoen liter drinkwater weg in Vlaanderen. Dat maakte Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir in april bekend naar aanleiding van een extra doorlichting. De vraag die zich opdringt is welke stappen wij als organisaties en bedrijven concreet kunnen nemen.

Edelmetaal verwijdering en terugwinning – Ajinomoto Biopharma Services case

Inopsys
29/10/2021

Inopsys heeft recent een nieuwe installatie opgestart bij Ajinomoto Bio-Pharma Services, waarbij twee kringlopen gesloten kunnen worden: de materiaal- en waterkringloop. Het betreft een proces waarbij Palladium, gebruikt als homogene katalysator, teruggewonnen kan worden uit waterige en pure solvent (neven)stromen. Deze oplossing vermijdt transport en verbranding, wat resulteert in vermeden handling en een gereduceerde CO2 voetafdruk.

Hydrogen peroxide sensor in proefstations voor de fruitteelt

ProMinent
31/05/2021

RECUPA is a European program Interreg Vlaanderen-Netherlands (2014-2020) regarding “RECirculatie zonder Uitspoeling of Puntlozing tijdens de opkweek van Aardbei”. As of 01/01/2021 each strawberry grower needs to capture the first 100 m³ of water and reuse it. Therefore disinfection is necessary. In Belgium there are 502 strawberry growers active. A part of the project is the evaluation of different disinfection techniques to make recirculation of water feasible.

Hydroclick

Vink | Pidpa
29/10/2021

De watertoren van Schoten werd in 1951 gebouwd door Pidpa. Na al die jaren was de drinkwaterkuip aan herstelling toe. In de kuip waren enkele scheuren ontstaan als gevolg van bewegingen in de onderliggende constructie.

SmartBall

Xylem
29/10/2021

De Waalse Watermaatschappij (SWDE) neemt een oude waterleiding terug in gebruik dankzij lekdetectietechnologie van Xylem . In Wallonië werd een drinkwaterleiding van de Société Wallonne des Eaux (SWDE oftewel Waalse Watermaatschappij) buiten gebruik gesteld omdat de leiding herhaaldelijke overstromingen veroorzaakte op het landbouwterrein waar ze onderdoor liep. Met behulp van de SmartBall®-oplossing kon Xylem drie lekken in de bijna 5 kilometer lange pijpleiding opsporen. Het resultaat? SWDE wist met precisie de leiding uit te graven, te herstellen en opnieuw in gebruik te nemen. 

Nieuwsbrief mei 2021

Podcast Helder & Boek Weg van water

Marjolein Vanoppen (UGent/PaInT)
31/05/2021

Water is een hot topic, en terecht. Het is dan ook belangrijk dat er duidelijk en correct over gecommuniceerd wordt. Dan kan je de Helder podcast van Marjolein Vanoppen of het boek Weg van water raadplegen.

Beheer en zuivering van afvalwater in de sector van afvalverwerking

EPAS international
31/05/2021

EPAS International werkt van oudsher nauw samen met bedrijven in de sector van afvalverwerking. Momenteel worden voor 2 sites studies uitgevoerd in het kader van een algemene optimalisatie van het waterbeheer en de ontwikkeling van een aangepast waterzuiveringsconcept om lozing op oppervlaktewater toe te laten. De conceptstudie valt te situeren in de context van een afkoppeling van het openbare collectornet.

Vezelballen tegen microverontreiniging

Festo
31/05/2021

Festo automatiseert ‘s werelds eerste installatie met Fuzzy Filters® voor het verwijderen van microplastics en medicijnen.

Hoe water-link haar slibontwatering 50% goedkoper maakte

Gea
31/05/2021

“Waarom onze slibontwatering nog uitbesteden?”, vroeg water-link zich af. Samen met GEA bouwde het Antwerpse waterbedrijf in 2016 een container met daarin een polymeer-aanmaakunit en een decantercentrifuge om het slib optimaal te ontwateren. “Onze slibontwatering en -transport verlopen nu geautomatiseerd en we besparen de helft op onze operationele kosten”, weet Sven Kempeneers, Process Engineer bij water-link. Hij legt uit aan de hand van 6 ‘wins’ wat de installatie van de decanter precies opbracht voor water-link.

Schelle zuivert 100% van het afvalwater

Pidpa
31/05/2021

De gemeente Schelle heeft opnieuw een mijlpaal bereikt: alle afvalwater in de gemeente wordt vanaf nu gezuiverd. Hiermee behoort zij tot de top in Vlaanderen!

Naar een duurzaam watergebruik in de textiel industrie

Waterleau
31/05/2021

Sapphire Textiles, een van ‘s werelds grootste fabrikanten van natuurlijke en synthetische garens, deed beroep op de Waterleau expertise voor de waterzuivering van haar grootste productie site in Lahore. Een huzarenwerk, met dank aan COVID-19.

SEBES voert wandafnamemetingen uit in leidingen

Xylem
31/05/2021

SEBES (Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Sûre), de grootste drinkwaterleverancier van Luxemburg, had het vermoeden dat er lekkages aanwezig waren in een deel van hun leidingnetwerk. Ook diende er een exacte locatiebepaling te zijn van de verwachte lekkages om reparaties uit te voeren. Doelstelling hierbij was om te bepalen of er onderhoud mogelijk is of vervanging van de leidingen noodzakelijk is.

Nieuwsbrief januari 2021

Invloedsfactoren en strategieën voor het beheersen van N2O-emissie uit ééntraps partiële nitritatie - anammox -korrelslibreactoren

BioCo (UGent)
28/01/2021

Eéntraps partiële nitritatie-anammox-korrelslibtechnologie wordt wereldwijd gebruikt voor de behandeling van stikstofrijk afvalwater. Echter, hierbij kan het krachtige broeikasgas lachtgas (N2O) worden gevormd en uitgestoten. In dit werk worden de N2O-vorming, emissiemechanismen en de mogelijke N2O-mitigatiestrategieën onderzocht via wiskundige modellen en simulatie, experimenten op laboratoriumschaal en volledige data-analyse.

Een grotere waterzuiveringscapaciteit in Vlaanderen dankzij bacteriën in korrels?

BioCo (UGent)
28/01/2021

In Vlaanderen wordt steeds meer afvalwater geproduceerd. Uitbreiding van bestaande waterzuiveringsinstallaties is echter duur en soms onmogelijk. De oplossing bestaat erin om zoveel mogelijk water te zuiveren op een zo klein mogelijk oppervlak. Biedt de introductie van ‘aeroob korrelslib’ – bacteriën die groeien in snel bezinkbare korrels – in onze bestaande waterzuiveringsinstallaties een oplossing?

Academia meets Industry in de praktijk

BioCo (UGent) en Endress+Hauser
28/01/2021

Academia Meets Industry’: het is dezer dagen geen loos begrip. Een structurele verankering van het werkveld stond dan ook voorop bij de hervorming van de opleiding bio-ingenieur: milieutechnologie aan de UGent, die dit academiejaar werd doorgevoerd. In een streven naar een geïntegreerde aanpak, een multidisciplinair karakter en een eigenheid die het werkveld weerspiegelt, werd het vak ‘Milieutechnische Installaties in de Praktijk’ in het leven geroepen. Dit vak wordt gedragen door professor Eveline Volcke, verantwoordelijke lesgever, en door een team van multidisciplinaire coaches, academische coaches en externe partners.

Eautomate project

BIOMATH (UGent) en Pantarein
28/01/2021

BIOMATH (UGent) en Pantarein slaan de handen in elkaar om digitale tools naar de praktijk te brengen: Het Eautomate project.

Ecologische toxiciteit van coatings verlagen

EPAS International
28/01/2021

EPAS International bestudeert momenteel voor een producent van coatings voor serres de ecologische toxiciteit van de afvalwaters, voortkomend uit het afspoelen van hun product. Hierbij wordt geëvalueerd in welke mate de samenstelling van de producten kan aangepast worden om de impact op het ontvangende milieu te minimaliseren.

Steun voor onderzoeksinfrastructuur hogescholen

Health and Water Technology (HOGENT)
28/01/2021

Hogescholen zijn een belangrijke actor in het Vlaamse innovatielandschap. Ze moeten dan ook over state-of-the-art infrastructuur beschikken om praktijkgerichte onderzoeksprojecten te kunnen opzetten en om de opgebouwde kennis naar bedrijven te laten doorstromen. Daarom verleende Vlaams minister van economie en innovatie Hilde Crevits 1,7 miljoen euro steun aan hogescholen voor projecten die hun onderzoeksinfrastructuur versterken.

Waterzuiveringssysteem voorzien van procesinstrumentatie voor elektrochemische bewerking

Krohne
28/01/2021

Bij elektrochemisch bewerken van metalen worden zware metalenionen afgevoerd naar het afvalwater. Hiervoor is een monitoringssysteem cruciaal.

Slibvergisting rioolwaterzuivering Tiel

Krohne
28/01/2021

In de RWZI van Tiel maakt men biogas uit slib via een nieuwe 100% energieneutrale slibvergistingsinstallatie. Hierbij is het belangrijk dat de biogasflow nauwkeurig wordt gemeten en gemonitord.

Nieuw platform ‘Nutricycle Vlaanderen’ gelanceerd!

Nutricycle Vlaanderen
28/01/2021

Nieuw platform ‘Nutricycle Vlaanderen’ gelanceerd!

Digital Twin: met Siemens op weg naar Water 4.0

Siemens
28/01/2021

Veel mensen vinden schoon water vanzelfsprekend. De consument kan rekenen op een betrouwbare aanvoer van vers drinkwater, en afvalwater wordt veilig gezuiverd, dankzij slimme netwerkstrategieën zoals die van de Technische Universiteit (TU) van Berlijn. Aan de TU worden, samen met Siemens, innovatieve concepten bestudeerd in een realistische omgeving aan de hand van een digital twin van een pompstation.

Buitenlands nieuws: Saudi-Arabië

waterleau
28/01/2021

Waterleau uit Haacht tekende begin oktober een belangrijk contract voor het ontwerp en levering van een innovatieve waterzuiveringstechnologie voor de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van de stad Taif, 70 kilometer ten zuidoosten van Mekka.

Impactbeoordeling bedrijfsafvalwater vanaf 1 februari 2021

Witteveen+Bos
28/01/2021

Alle omgevingsvergunningsaanvragen voor het lozen van bedrijfsafvalwater, die ingediend worden vanaf 1 februari 2021, zullen beoordeeld worden aan de hand van een nieuwe methodiek. Deze methodiek wordt ingezet om de impact van de lozing van bedrijfsafvalwater te bepalen en komt er naar aanleiding van het “Wezer-arrest” van het Europese Hof van Justitie.

Nieuwsbrief 2020

Onder deze link vindt u de nieuwsbrief van mei en september 2020.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial