In 2022 start Join For Water een nieuw vijfjarenprogramma in acht partnerlanden en in België. Onze focus verschuift naar het beschermen van zoetwaterbronnen. De voorraad zoet water staat bij ons en wereldwijd immers zeer sterk onder druk.

Samenwerking verkennen

Tijdens onze Open Dagen op 23 en 25 februari bekijken we graag of uw organisatie, bedrijf of onderzoeksinstelling aspecten van de eigen doelstellingen en ambities kan realiseren, in synergie met ons programma.

Aanknopingspunten zijn de inhoudelijke focus van bescherming van het zoetwater, onze aanpak die vaak “technical and social engineering” combineert, en beleidsbeïnvloeding. We zullen per land, ook voor België, en met aandacht voor internationale werking, toelichten welke beoogde resultaten, mogelijke acties en partners zich aandienen.

Uw mogelijke inbreng sluit uiteraard aan bij de doelen van uw organisatie of bedrijf (HR, communicatie, marketing, MVO, internationalisering, onderzoek, …). Financiering verwerven is niet het doel van deze Open Dagen.

Uw betrokkenheid kan gaan om:

  1. Strategisch advies over de aanpak van veranderingstrajecten in de watersector in een land of regio.
  2. Deskundigheid inzake technieken en beheer van verandering: adviesverlening ter plaatse of van op afstand, ondersteunen van een vormingstraject, …
  3. Onderzoek, vanuit technische, sociale of politieke invalshoeken. Interventies vragen een groeiende evidence-base, waarbij hypothesen getest en opgevolgd worden over meerdere jaren.
  4. Werkterrein voor maatschappelijke dienstverlening voor hogescholen en universiteiten. Inzet van stagiairs, in het kader van een bredere samenwerking.
  5. Bijdragen aan sensibilisering, netwerking, communicatie, beleidsbeïnvloeding rond bescherming van de zoetwaterbronnen.
  6. “In kind” bijdragen of innovatieve toepassingen.

Samenwerking kan punctueel zijn of voor een langere termijn. Om deze te ondersteunen, kunnen we flankerende middelen voorzien.