Online Klankbordgroep project Waterketen

Online Klankbordgroep project Waterketen


Praktische informatie

Datum:

26/07/2021

Tijd:

16:00 - 17:00

Locatie:

online


Op maandag 26 juli tussen 16u00 en 17u00 wordt er meer informatie gegeven over de (tussentijdse) resultaten van het project Waterketen.

WAT IS DE OPERATIONELE GROEP “WATERKETEN”?

De operationele groep “WATERKETEN” is een project waarin er geprobeerd wordt duidelijkheid te scheppen rond het gebruik van industrieel effluent van waterzuiveringsinstallaties (met lozing op oppervlaktewater) als irrigatiewater in de landbouw. In periodes van langdurige droogte kan het immers dienen als één van de mogelijke alternatieve waterbronnen, indien captatie van het oppervlakte water of grondwater niet meer mogelijk zou zijn.

In het project wordt er duidelijkheid gebracht rond zowel het wettelijke kader dat van toepassing is, als op de kwaliteitsverwachtingen en vereisten.

WAT WERD ER ONDERTUSSEN AL GEREALISEERD?

Het wettelijke kader dat van toepassing is (inclusief al de adminstratieve verplichtingen welke eraan verbonden zijn) werden opgelijst voor zowel de “waterproducent” (= de industriële partij met een eigen waterzuivering) als de “waterverbruiker” (= de landbouwer). Bovendien werd er overleg gepleegd met de bevoegde instanties omtrent eventuele mogelijke vereenvoudigingen (omslagpunt water vs. mest). De resultaten worden in een overzichtelijk rapport gegoten dat publiek beschikbaar zal zijn.

Vanuit het kwalitatieve luik werd er een oplijsting gemaakt met de verschillende “courante technieken” die terug te vinden zijn in een industriële waterzuiveringsinstallatie, en de daaraan gelinkte effluenten die te verwachten zijn. Op basis hiervan kan de landbouwer zich al een beter beeld scheppen van de verschillende soorten water die beschikbaar zijn. Daarnaast werd er eveneens een aftoetsing gemaakt voor de kwaliteits-eisen van verschillende gewassen wat betreft het water dat gebruikt mag worden (= gewas gebonden voorwaarden).

WAT IS ER NOG “ONGOING”?

Momenteel wordt de uitwerking van de financiële doorrekening gefinaliseerd (= uitwerking van de concrete cases). Hierin wordt er voor de verschillende gewassen een afweging gemaakt vanaf welk productieverlies (= mindering in gewasopbrengst) het interessant is om effluent aan te voeren als irrigatiewater. Bovendien is er nog ruimte voor het uitvoeren van bijkomende analyses op zowel microbiële samenstelling als eventuele ecotoxicologische testen. Heeft u zelf een waterstaal dat u zou willen laten analyseren – neem dan zeker contact met ons op.

Daarnaast wordt al de informatie uit het project nog samengebracht in de “aftoetsingsmatrix” die voor zowel de landbouwer als de industriële onderneming in een oogopslag een duidelijk overzicht moet geven van het risico niveau dat gepaard gaat met het gebruik van het effluent als alternatieve waterbron.

 

Programma

 

16u00 – 17u00: Bespreking van de tussentijdse resultaten

Praktisch

Online
Daarnaast zal er ook in november een afsluitend event georganiseerd worden (zowel een event in het oosten als in het westen van het land) – er van uitgaande dat dit volgens de dan geldende COVID-maatregelen mogelijk zal zijn.

Inschrijving en registratie

 

Link:

Klik hier

Online Klankbordgroep project Waterketen
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial