Slibvergisting rioolwaterzuivering Tiel

Leestijd: 2 minuten

Slibvergisting rioolwaterzuivering Tiel

Krohne

28/01/2021

 • Biogas uit slib maakt RWZI Tiel 100% energieneutraal
 • Ultrasone flowmeter voor meting en bewaking van biogasstroom

Waterschap Rivierenland heeft de ambitie uitgesproken om in 2030 volledig energieneutraal te opereren, met als tussenstap in 2020 40% van de eigen energie duurzaam op te wekken. De Energiefabriek in Tiel past volledig in dit streven. Door de komst van de slibvergistingsinstallatie is RWZI Tiel 100% energieneutraal.

De installatie gebruikt namelijk het restproduct rioolslib om biogas op te wekken. Dit wordt vervolgens gebruikt als grondstof voor de energieconsumptie.

Door vergisting van het rioolslib in een vergistingtank, welke op 52 graden is gebracht, haalt WSRL biogas uit het slib. Het biogas wordt vervolgens gebruikt om in de energiebehoefte van de zuivering te voorzien. De biogasflow tussen de vergistingtank en de energiecentrale moet nauwkeurig gemeten en gemonitord worden.

Dit is noodzakelijk voor de aansturing en beveiliging van de energiefabriek. De meetuitdaging is: het biogas komt nat, drukloos en met verschillende methaan en CO2 samenstellingen uit de vergister, waarvoor een speciaal voor deze toepassing ontwikkelde gasflowmeter toegepast moet worden. Tevens is WSRL verplicht om al het overtollige gas dat afgefakkeld wordt, te monitoren en vast te leggen ter informatie voor de controlerende instanties.

KROHNE leverde hiervoor een ultrasone gasflowmeter met geïntegreerde temperatuurmeting, specifiek ontwikkelt voor biogasapplicaties. Met deze meter kan WSRL real time en nauwkeurig de gecorrigeerde gasvolumeflow meten.

Door de opbouw van dit toestel wordt de meting niet beïnvloed door nat gas, en kan hierdoor rechtstreeks achter de vergister geplaatst worden. Dit geeft direct inzicht in het gas dat de vergister verlaat. Onafhankelijk van de gassamenstelling maakt de ultrasone meting het ook mogelijk de multivariabele gassamenstelling zonder enig drukverlies te meten.

Bovendien beschikt WSRL nu over de mogelijkheid om aan de hand van de gemeten geluidssnelheid van het medium een gasanalyse te doen waarmee het methaangehalte bepaald kan worden.

Door het plaatsen van een ultrasone gasflowmeter ten opzichte van conventionele meettechnieken voorkomt WSRL een uitgebreid onderhoudsinterval. Door te kiezen voor een geïntegreerde gasanalyse meting en een installatie onafhankelijke en geïntegreerde massaflowmeting reduceert WSRL aanzienlijk de onderhoudskosten.

 

Voordelen van de meting:

  • Ongevoelig voor nat biogas, waardoor de meting direct in de natte biogasstroom geplaatst kan worden, zonder dat deze eerst moet worden gedroogd
  • Ultrasone metingen zijn onafhankelijk van de samenstelling van het gas en daardoor uitermate geschikt voor een variërende biogassamenstelling
  • Geen drukverlies over de meting
  • De mogelijkheid om real time het methaangehalte te bepalen aan de hand van de geluidssnelheid waardoor een individuele analyzer niet meer nodig is
  • Een gecorrigeerde gasvolumecorrectie door de geïntegreerde temperatuursensor