Bedrijf: Aquaplus

Aquaplus

Straat:

Gemeente:

Contactpersoon:

Telefoon:

E-mail:

Website:

Reportage:

Dijkstraat 8

2630 Aartselaar

Wouter De Wilde

+32 (0)479/97.50.36

wouter.dewilde@aquafin.be

www.aquaplus.be

Aquaplus reportage

Aquaplus biedt bedrijven en industriële klanten oplossingen op maat voor transport, zuivering en hergebruik van (afval)water. Klanten doen op ons beroep voor scenario-analyse, ontwerp, nieuwbouw/renovatie, financiering, operationeel beheer, onderhoud, audit, optimalisatie, project management,… We voeren zowel kortstondige opdrachten uit (bv. éénmalige doorlichting) als meerjarige contracten (bv. DBFO: Design, Build, Finance, Operate).

 

Onze klanten zijn actief in verschillende sectoren zoals de voedings- en drankensector, farmaceutische industrie, chemische sector, papierindustrie,… We ontzorgen onze klanten omtrent (afval)water, zodat zij zich beter kunnen focussen op hun kernactiviteiten.

 

Onze expertise en operationele praktijkervaring bestrijkt een waaier aan technieken: buffertanks, septische putten, voorfiltratie, Dissolved Air Flotation (DAF), actief slib systemen, slib op drager systemen (bv. biorotor, Submerged Aerated Filter), anaërobe waterzuivering, membraanfiltratie, membraanbioreactor (MBR), fysicochemie, zandfilter, actief kool, nabezinking, slibindikking, slibontwatering, slibdrogen, luchtbehandeling, waterhergebruik, proceswateraanmaak, drinkwateraanmaak.

 

We zorgen voor performante installaties die voldoen aan de normen uit de milieuvergunning. Veilig werken is onze hoogste prioriteit. We werken resultaatgericht en focussen op de total cost of ownership (TCO) van een project. We zorgen voor procestechnologische onderbouwing van onze oplossingen. We vinden een open, respectvolle en duurzame relatie belangrijk.

 

Uitdagingen waarin we dagelijks onze tanden zetten zijn het continu voldoen aan evoluerende normen, het optimaliseren van operationele kosten, het waarborgen van bedrijfszekerheid, het vermijden van noodlozingen, het vergroten van duurzaamheid en het tijdig doorvoeren van innovatie.

 

 

Aquaplus NV is een dochterbedrijf van Aquafin NV en kan beroep doen op de expertise, ervaring en dynamiek van meer dan 1000 werknemers die zich elke dag inzetten voor honderden waterzuiveringsinstallaties in Vlaanderen. We werken met eigen technisch medewerkers, ingenieurs, laboranten, veiligheidscoördinatoren, milieucoördinatoren, procestechnologen, onderzoekers en operationele managers. Met die gecombineerde expertise geven we elke klant de nodige aandacht op maat. Elke opdracht is immers uniek.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial