Bedrijf: Trevi

Trevi nv

Straat:

Gemeente:

Contactpersoon:

Telefoon:

E-mail:

Website:

Dulle-Grietlaan 17/1

9050 Gentbrugge

Jan Gruwez

+32 (0)9 220 05 77

info@trevi-env.com

www.trevi-env.com

Trevi Environmental Solutions is een Belgische vennootschap opgericht in 1992 door de huidige bestuurders. Het bedrijf wordt geleid door Stefaan Deboosere en Jacky Mortelmans en beschikt over een multidisciplinair team met ondermeer milieuadviseurs, procesdeskundigen, programmeurs en installateurs. Deze multidisciplinariteit biedt de klant het voordeel dat hij met één partner alle milieuproblemen kan oplossen van A tot Z en dit zowel in de domeinen water, lucht en energie. Sedert de oprichting heeft Trevi een permanente groei gekend.


Onafhankelijk van de aard van het milieuprobleem volgt Trevi doorgaans dezelfde werkwijze. De eerste stap is een milieuaudit om het probleem te identificeren en mogelijke oplossingen, inclusief bronbeperkende maatregelen, aan te brengen. Daarna wordt de voorgestelde technologie d.m.v. pilootproeven uitgetest. Op basis van de resultaten hiervan, kan worden overgegaan tot het ontwerp en de bouw van de installatie. Alle werkzaamheden hieromtrent, met uitzondering van de betonwerken, gebeuren door Trevi zelf.


Hier houdt het echter niet op. De klant wordt nadien begeleid bij de opstart en opvolging van de installatie en het personeel wordt degelijk opgeleid. Trevi heeft tevens de mogelijkheid om de installatie van op afstand te besturen, dit door een eigen visualisatiesysteem. Indien gewenst, kan Trevi ook instaan voor de volledige exploitatie van de installatie.


Momenteel stelt Trevi, inclusief alle nevenbedrijven, meer dan 160 werknemers te werk en heeft een omzet van ongeveer € 50 miljoen op groepsniveau. Trevi realiseerde reeds meer dan 200 waterzuiveringsinstallaties, 200 luchtzuiveringsinstallaties, 80 mestverwerkingsinstallaties en 100 energie-installaties, waaronder 6 biogasinstallaties met digestaatverwerking en enkele windmolens. Deze projecten werden wereldwijd gerealiseerd. Verder beschikt Trevi over een vloot van 130 mobiele zuiveringsinstallaties die als piloot of afvalwater- of luchtzuivering kunnen ingezet worden. Trevi voerde ook reeds meer dan 1000 studieopdrachten uit en heeft 3 patenten op zijn naam, 2 in verband met mestverwerking en 1 samen met BiogasTec nv over vergisting gecombineerd met digestaatverwerking.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial