Kenniscentra: EnVOC

EnVOC

Associatie:

Straat:

Gemeente:

Contactpersoon:

Telefoon:

E-mail:

Website:

Werkdomein:

Universiteit Gent

Coupure Links 653

9000 Gent

Kristof Demeestere

+32 (0)9 264 59 65

Kristof.Demeestere@ugent.be

www.envoc.ugent.be

Organische milieuchemie en -technologie

  • De onderzoeksgroep EnVOC van de Universiteit Gent bestudeert chemisch-analytische aspecten, voorkomen en gedrag, en technologische oplossingen voor (bio-actieve) organische sporencomponenten in ecosystemen. De onderzoeksgroep bezit een uitgebreide expertise en geavanceerd portfolio aan analytisch en technologische apparatuur voor onderzoek naar zowel (semi-)vluchtige als niet-vluchtige en sterk wateroplosbare organische stoffen in een breed bereik van fysisch-chemische eigenschappen (moleculair gewicht, polariteit, reactiviteit,…) en in diverse milieumatrices (lucht, water, biologische stalen):

    • geavanceerde technologie voor zuivering en hergebruik van lucht en water met focus op de verwijdering van nieuw-opkomende organische micropolluenten (bijv. geneesmiddelenresidu’s, persoonlijke verzorgings­­producten, polaire pesticiden, PAK-afgeleiden, VOCs,…). Dit betreft zowel fysisch-chemische (geavanceerde oxidatieprocessen zoals ozonisatie, peroxone oxidatie, heterogene fotokatalyse, chemische scrubbing) als biologische (bijv. (membraan)biofiltratie) technologie. Zowel fundamentele als meer toegepaste aspecten worden bestudeerd.

    • uitgebreide set van moderne en ultra-gevoelige chemische analyse-apparatuur die van belang is bij de identificatie en kwantificatie van organische sporencomponenten in het leefmilieu: actieve en passieve monstername; (geautomatiseerde) staalvoorbereidingstechnieken (bijv. SPE, PLE, SPME, sorptiebuisjes); chromatografische scheiding (GC en (U)HPLC); en hoge-resolutie massaspectrometrie voor (on-line) screening én targetanalyse (Q-Exactive Orbitrap LC-MS/MS; MAT95XP-Trap LC-MS en GC-MS; TD-GC-MS; SIFT-MS; PTR-TOF-HRMS).

    • meer info is te vinden op onze site
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial