Elektrodialyse metathese

Database technieken waterzuivering en -behandeling

Elektrodialyse metathese (EDM)

Principeschema
Principeschema
Principe- en installatiebeschrijving

Elektrodialyse metathese (EDM) is een vorm van elektrodialyse waarbij kationen en anionen opgevangen worden in aparte concentraten, waar met Na+ of Cl als tegenionen goed oplosbare zouten gevormd worden. Zo kunnen de kationen en anionen uit de voedingsstroom gecontroleerd opgeconcentreerd worden voor valorisatie of verdere verwerking. Daar waar ED uit twee compartimenten bestaat per stack (concentraat en diluaat), bevat EDM vier compartimenten (een diluaatcompartiment, een compartiment voor NaCl en twee concentraat compartimenten, maar elk met een andere samenstelling). Zie hiervoor ook het principe schema hierboven.

De volgende reactievergelijking gaat op: CA + C’A’  –>  CA’ + C’A

Waarbij de slecht oplosbare (of onoplosbare) zouten (CA en C’A’) worden opgezet in sterk oplosbare vloeibare zouten (CA’ en C’A).

Voorbeelden van slecht oplosbare zouten: SO42−, HCO3 and PO43− are intended to scale with Mg2+ or Ca2+ when concentration rates increase.

Specifieke voor- en nadelen

Voordelen

  • Voedingsconcentratie kan 3x hoger zijn dan bij RO
  • Er worden twee stromen gevormd die sterk oplosbare zouten bevatten, waardoor de recovery veel hoger is dan bij RO
  • Geen risico op scaling
  • relatief goedkoop proces, echter er dient nog een drogingsstap te gebeuren om een vast zout te bekomen
  • Effectief met brines met hoge silica concentratie

Nadelen

  • Energie behoeften stijgen in verhouding met de hoeveelheid totale opgeloste zouten (TDS)
  • Organische vervuiling van membraan kan probleem opleveren. Eventueel voorbehandeling noodzakelijk
Toepassing

Zoutrecovery en maximaal waterproductie bij desalinatie.

Behandelen van NF en RO concentraat om mineralen, MgCl2 en water terug te winnen

Productie van chloorvrije kunstmest

Productie van hoogwaardige fijne chemicaliën

Randvoorwaarden

tekst

Werkingsgraad

Tot 92% recovery van de BWRO brine als vers water

Hulpstoffen

Reiniging van de membranen bij organische vervuiling

Milieu-aspecten

tekst

Opmerkingen

Het aangelegde voltage heeft het grootste effect op reductie van conductiviteit op de performatie van EDM. Dit is zelfs groter dan de gebruikte waterbron en type membraan.

Complexiteit

tekst

Automatiseringsgraad

tekst

Versie

Augustus 2021

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial