Academia Meets Industry: Endress+Hauser experts coachen laatstejaarsstudenten bio-ir milieutechnologie

Leestijd: 4 minuten

'Academia Meets Industry': Endress + Hauser experts coachen laatstejaarsstudenten bio-ir milieutechnologie

Endress + Hauser

23/01/2023

‘Academia meets industry’: het is dezer dagen geen loos begrip. Een structurele verankering van het werkveld stond dan ook voorop bij de hervorming van de opleiding bio-ingenieur: milieutechnologie aan de UGent, die dit academiejaar werd doorgevoerd. In een streven naar een geïntegreerde aanpak, een multidisciplinair karakter en een eigenheid die het werkveld weerspiegelt, werd het vak ‘Milieutechnische Installaties in de Praktijk’ in het leven geroepen. Dit vak wordt gedragen door professor Eveline Volcke, verantwoordelijke lesgever, en door een team van multidisciplinaire coaches, academische coaches en externe partners.

Centraal in dit vak staat de uitwerking van een groepswerk, in 9 groepjes van telkens 5 studenten, gericht op het ontwerp van een milieutechnische installatie. Elke groep werkte rond een eigen, specifieke casestudy, die werd aangedragen door het werkveld, i.e. de externe partners. Uit een lijst van aangeboden onderwerpen, kozen de studenten voor het ontwerp van installaties voor verregaande waterzuivering, de zuivering van specifieke afvalwaterstromen, drinkwaterproductie en bodemsanering. Bij het groepswerk dienen verschillende typische aspecten in het traject van procesontwerp, zoals gebruikelijk in de milieutechnologie, doorlopen te worden. Het doel van dit vak is om de overgang van de academische wereld naar de industrie voor studenten te vergemakkelijken.

Tijdens het eerste semester werden multidisciplinaire coaching sessies voorzien, rond de volgende onderwerpen: technische ontwerpaspecten, materiaalkeuze, instrumentatie en automatisering, duurzaamheid en maatschappelijke relevantie, (milieu)wetgeving, arbeidsveiligheid en procesveiligheid, economische aspecten, management. De lessen worden gegeven door experts ter zake, zowel uit academia als industrie, en omvatten vooral coaching sessies, waarbij de studenten nadenken over hoe bovenstaande multidisciplinaire aspecten op hun casestudy kunnen worden toegepast. In die zin is het eerste semester vooral verbredend. Bij de ontwikkeling van de opdracht wordt ook aandacht besteed aan andere vaardigheden zoals projectplanning en –management, teamwerk, discipline, leiderschap, resultaatgericht werken, wetenschappelijke communicatie enz.

Geneviève De Bruyn, Edward Vanhecke en Kristoff Veyt van de firma Endress+Hauser werden bereid gevonden om hun kennis rond instrumentatie en automatisering over te brengen aan de studenten én daarnaast ook de nodige tijd te besteden om met hen de specifieke noden voor elke casestudy te bespreken.

Eerst gaven zij een inleiding rond instrumentatie voor processturing en voor kwaliteitsmonitoring. Hierbij werd uitgebreid aandacht besteed aan technische aspecten bij de keuze van de geschikte instrumentatie, zoals de invloed van procescondities, reiniging en kalibratie, gewenste voedingsspanning en signaaloverdracht. Maar uiteraard kwamen daarnaast ook economische overwegingen aan bod, zowel capex als opex, met inbegrip van cost of ownership, autocontrole, dienst na verkoop, levensduur en beschikbare informatie.

 

Vervolgens werden de studenten aan het werk gezet. Zij dienen een selectie te maken van een drietal kritische metingen in hun installatie. Vervolgens dienen ze een applicatie-datasheet op te stellen met de specificaties van procesparameters zoals het bemeten medium, procestemperatuur, procesdruk, compatibele materialen, beoogde meetnauwkeurigheid en geschat budget indien mogelijk. Ze dienden hun keuze zowel technisch als economisch te verantwoorden. Hierbij konden ze (optioneel) gebruik maken van de Endress + Hauser Engineering toolbox: https://portal.endress.com/webapp/applicator10/salestool_v62822/index.html#/main/start

Bovendien waren de expert-coaches ook na de les nog beschikbaar voor bijkomende vragen.

De resultaten en bevindingen van de studenten m.b.t. alle multidisciplinaire coachingsessies werden samengevat in een eerste-semesterrapport, en voorgesteld op de eerste-semester-presentaties. De experts van  Endress+Hauser evalueerden de 9 semesterrapporten, wat erg werd gewaardeerd.

 

Hieronder vind je enkele van hun impressies

Op 17 oktober ontvingen Geneviève, Kristoff en ik bij ons in Evere, als expert-coaches, prof Eveline Volcke en 45 studenten, om een korte opleiding instrumentatie te geven. Na de verwelkoming en een korte uitleg i.v.m. monitoring tools hielpen we de 9 verschillende teams om de correcte instrumenten te vinden voor hun toepassingen.

De vragen van de studenten maakten ons als bedrijf duidelijk in hoeverre mensen die ons bedrijf niet kennen bepaalde info al dan niet gemakkelijk kunnen terugvinden op onze website. Alles wordt wel gepubliceerd maar we beseffen nu dat bepaalde zaken niet altijd voor iedereen even eenvoudig teug te vinden zijn. Ondersteuning via telefoon, video-conference, chatbox enz. blijven nog altijd zeer belangrijk en werden geapprecieerd. Wij van onze kant genoten van de interactie met de enthousiaste studenten.

Op 12 december waren er dan de verschillende projectvoorstellingen. Deze gingen life door maar konden ook online gevolgd worden.

We wensen de negen teams in ieder geval te feliciteren met hun inspanningen en hun presentaties op 12 december. We waren onder de indruk van de kennis en kunde die ze op een toch korte termijn konden aantonen.

Edward Vanhecke

Endress+Hauser Application Expert online analytische metingen en industrie expert water

En het vervolg? Het vak ‘Milieutechnische installaties in de Praktijk’ is een jaarvak en loopt dus verder in het tweede semester, waarbij de aandacht wordt toegespitst op het uitdiepen van de specifieke casestudy. Bedoeling is op dat moment in diepere interactie te gaan met het werkveld, meer bepaald het bedrijf of de organisatie dat een casestudy heeft aangeboden. We hopen jullie daarover in een volgende WaterCircle-nieuwsbrief meer te vertellen.

 

Contactgegevens:

Geneviève De Bruyn: Sales Engineer en water expert Expert Endress+Hauser

Kristoff Veyt: Sales Engineer Endress+Hauser

Edward Vanhecke: Application Expert online analytische metingen en industrie expert water

prof. dr. ir. Eveline Volcke, BioCo onderzoeksgroep, Vakgroep Groene Chemie en Technologie  eveline.volcke@ugent.be

Contactgegevens

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial