Coloane RWZI te Macau SAR China

Buitenlands nieuws:

Coloane RWZI te Macau

Waterleau Group nv | Waterleau Macau Ltd

29/09/2020

Sinds 2005 is Waterleau actief in Macau SAR (Special Administrative Region of China) voor de Macau EPA (Environmental protection agency). Samen met twee partners exploiteert Waterleau vijf afvalwaterzuiveringssystemen in een langdurig ‘Joint Venture’ project.

Eén van deze afvalwaterzuiveringssystemen, Coloane RWZI (foto 1), betreft het Waterleau gepatenteerde cyclisch bedreven actief slib systeem, meer bepaald het LUCAS®-systeem (Leuven University Cyclic Activated Sludge). De installatie werd gebouwd en opgestart tussen 2006 en 2008 door Waterleau met een debiet van 110.000 m3/dag. Naast huishoudelijk afvalwater verwerkt deze RWZI ook vet afvalwater van trucks (200 – 300 m³/dag). Tot en met juni 2016 werd de RWZI uitgebaat door een andere exploitant. Sindsdien heeft de Joint Venture Waterleau-BOW (Beijing Origin Water) de uitbating en renovatie terug in handen.

Foto 1 – Coloane RWZI (110.000 m3/d) – LUCAS®

Bij aanvang van de uitbating bleken er twee problemen te zijn. Enerzijds was er een te hoge vetbelasting (grotendeels afkomstig van de trucks) en anderzijds bleek de bestaande statische vetafscheiding een te laag afscheidingsrendement te hebben. Beide problemen gaven aanleiding tot een slecht lopende RWZI installatie.

De impact van deze vetten en oliën op de WZI’s zijn niet te onderschatten:

  • negatieve invloed op de slibbezinking (hoge SVI);
  • verhogen van de beluchtingsvraag en bijgevolg de energieverbruik (1 gram vet = 3 gram CZV);
  • veroorzaken een drijflaag, met een verstoring van afbraak in de biologie tot gevolg;
  • ontstaan van een hogere uitspoeling van zwevende stof, met visuele verstoring en geuroverlast tot gevolg.

Het was dus noodzakelijk om de vetafscheidingslijn zo snel mogelijk en zo compleet mogelijk af te scheiden van de RWZI. De oplossing van Waterleau betreft een installatie bestaande uit

  1. Voorbehandeling: een speciale ‘vetcrusher’, een drum screen, met een ingebouwd lamellen compartiment, gecombineerd met zandafscheiding (foto 2),
  2. buffertank, geprefabriceerde coagulatie- en flocculatietanks en een pompput, vanwaar het geflocculeerde vet naar de DAF’s gepompt wordt (foto 3)
  3. twee Krofta-DAF’s, met geïntegreerde lamellen verdeling (foto 4)

Het afgescheiden vet wordt in afvoercontainers opgeslagen en het effluent water wordt in de middelste actief slibtanks van de 4 LUCAS©-lanen gevoerd zodat lage concentratie vetresten volledig afgebroken zijn voordat ze de bezinkingtank bereiken.

Hierna kan het effluent geloosd worden op de RWZ. Er werd ook een biofilter bijgeleverd om de vetgeuren te elimineren.

Foto 2- Crusher, drum screen en zandvang

Foto 3 – Overdekte buffertank, coagulatie en flocculatie, binnen en buitenzicht

Foto 4- Krofta-DAF

Om tijd te winnen werd de installatie zoveel mogelijk geprefabriceerd in het Waterleau atelier te Dendermonde: de twee DAF installaties, de coagulatie-flocculatie en pompput alsmede de technische ruimte met doseersystemen, sturingskasten en biofilter. De verkregen modulaire onderdelen werden vervolgens per boot getransporteerd naar Macau.

In Macau werd ondertussen de technische hal (foto 5) voor de DAF installaties en drum screen gebouwd, alsmede de buffertank en de afzuigingsinstallatie voor de biofilter. Dit verzekerde een éénvoudige en snelle installatie door onze ervaren Waterleau-Macau (110 FTE) werknemers.

 

Foto 5-overzicht FOG behandeling (controle container, buffertank en FOG gebouw)

De nieuwe vetverwijderingsinstallatie wordt gekenmerkt door een hoog afscheidingsrendement (> 90%, tabel 1) en de RWZI heeft nu geen enkel probleem meer om de effluentgarantie te behalen . Enkele weken na de opstart waren de bezinkingskarakteristieken van het actief slib van de RWZI sterk verbeterd, de drijflagen verdwenen en was er geen enkele visuele hinder meer waar te nemen. Vetgeuren worden afgezogen en verwijderd in de biofilter. Het afgescheiden vet gaat naar een verbrandingsinstallatie. En in de toekomst zal het afgescheiden vet waarschijnlijk in een anaerobe vergistingsinstallatie behandeld gaan worden.

 

Tabel 1 – resultaten van de nieuwe vetverwijdering

 

T&C Gemiddelde waarden

Stappen

Eenheid

Invoer

Zeef filtraat

DAF 1&2

Zuiver water

Debiet

m³/h

8,8

8,5

3,8

TSS

mg/L

19135

17000

1085

Vet en olie

mg/L

 

7100

302

Vaste stof belading

kg/d

4041

3468

100

TSS

%

1,91

1,70

0,11

Contactgegevens

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial