Edelmetaal verwijdering en terugwinning – Ajinomoto Biopharma Services case

Leestijd: 3 minuten

Edelmetaal verwijdering en terugwinning – Ajinomoto Biopharma Services case

Inopsys

29/10/2021

Inopsys heeft recent een nieuwe installatie opgestart bij Ajinomoto Bio-Pharma Services, waarbij twee kringlopen gesloten kunnen worden: de materiaal- en waterkringloop. Het betreft een proces waarbij Palladium, gebruikt als homogene katalysator, teruggewonnen kan worden uit waterige en pure solvent (neven)stromen. Deze oplossing vermijdt transport en verbranding, wat resulteert in vermeden handling en een gereduceerde CO2 voetafdruk.

 

De farmaceutische en (fijn)chemische industrie gebruikt bij bepaalde chemische reacties homogene edelmetaal katalysatoren. Deze katalysatoren worden meer en meer toegepast dankzij de specifieke kenmerken, zoals selectiviteit en activiteit, die nieuwe chemieën toelaten. De gebruikte edelmetalen hebben vaak een grote (economische) waarde.

De betreffende katalysatoren zijn organometallische complexen die opgelost zijn in een reactiemengsel en niet geconsumeerd worden tijdens de reactie. Na de reactie komen ze deels in de vloeibare afvalfase (water en solvent) terecht, waar ze kunnen degraderen of ontbinden. Deze vloeistoffen hebben typisch complexe samenstellingen en kunnen ontvlambaar, toxisch of corrosief zijn en worden daarom meestal beschouwd als gevaarlijk afval. In vele gevallen worden deze waterige en solventhoudende stromen getransporteerd naar verbrandingsinstallaties voor vernietiging.

Inopsys heeft meerdere on-site oplossingen ontwikkeld voor de terugwinning van verschillende edelmetalen: Pd, Pt, Zn, V, … uit waterige en pure solvent (neven)stromen. Zowel bij Ajinomoto Bio-Pharma Services als Janssen Pharmaceuticals zijn zulke oplossingen door Inopsys reeds succesvol geïmplementeerd.

Dit nieuwe concept vermijdt transport en verbranding van de metaalhoudende stroom, wat resulteert in vermeden handling en een gereduceerde CO2 voetafdruk voor de klant. De metalen worden teruggewonnen en kunnen opnieuw ingezet worden. Daarnaast kan het gezuiverde water opnieuw ingezet worden voor hergebruik. Er wordt dus waarde gecreëerd enerzijds en kosten verminderd anderzijds.

                         

Ajinomoto Bio-Pharma Services is baanbrekend in farmaceutische en andere fijnchemie, waarbij er een sterke focus is op proces- en analytische ontwikkeling ter ondersteuning van de productie van hoogwaardige moleculen. Gebruik makend van innovatieve technologieën, bieden ze de mogelijkheid om snel op te schalen van een piloot naar commercieel product.

 

Ajinomoto Bio-Pharma Services produceert een organische molecule voor één van zijn multinationale klanten. Bij dit productieproces ontstaat een waterige en solvent gebaseerde stroom die een substantiële hoeveelheid homogene edelmetaal katalysator Palladium (Pd) bevat. Inopsys ontwikkelde een on-site oplossing voor de verwijdering en terugwinning van Pd uit beide stromen. Dit proces maakt gebruik van industriële gassen, waarvoor nauw werd samengewerkt met Air Liquide, zoals ook is gebeurd bij andere projecten.

 

De Pd kan hierdoor opnieuw ingezet worden in de materiaalkringloop en het gezuiverde water kan verder verwerkt worden op de waterzuivering van Ajinomoto Bio-Pharma Services. Er worden dankzij dit project dus 2 kringlopen gesloten: Pd en water.

                                          

                      

 

Contactgegevens

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial