ELECTRA-project

Leestijd: < 1 minuut

ELECTRA - Elektriciteit gedreven lage energie en chemische input technologie voor versnelde bioremediatie

Avecom

10/02/2022

Het ELECTRA project is een samenwerking tussen de EU en China.  Het ELECTRA-consortium van 17 Europese en Chinese partners heeft tot doel om zeer innovatieve bio-technologieën voor sanering te ontwikkelen en vervolgens te testen in milieurelevante omstandigheden.

Het onderzoeksproject is zeer actueel omdat milieuvervuiling optreedt in verschillende matrices (bodem, grondwater,…) en de vervuilende componenten zeer divers zijn.

Binnen het consortium ontwikkelt Avecom een microbiële cultuur voor de sequentiële anaerobe reductieve dechlorering van 1,1,1 trichloorethaan tot 1,1 dichloorethaan, chloorethaan en ethaan.

Avecom is een spin-off van de Universiteit Gent en beschikt over een ruime ervaring in de ontwikkeling en productie van microbiële enten voor bioremediatie.  Zo beschikt Avecom over een microbiële cultuur die ammoniak en nitriet omzet in waterige milieus.  Ook werd een specifieke ent ontwikkeld voor bodem- en grondwatersanering om 1,2-dichloorethaan en gechloreerde ethenen om te zetten tot onschadelijke eindproducten zonder de opstapeling van toxische tussenproducten.

Meer info: www.avecom.be en www.electra.site

 

Contactgegevens

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial