Nieuw HOGENT onderzoekscentrum ‘Health and Water Technology’ schiet uit de startblokken.

Nieuw HOGENT onderzoekscentrum ‘Health and Water Technology’ schiet uit de startblokken.

HWT - HOGENT

29/09/2020

De tijd dat Vlaamse hogescholen enkel instonden voor onderwijs is al lang verleden tijd. Steeds meer worden we gemotiveerd om ook de stap te zetten naar onderzoek waar ‘toepassingsgericht’ steeds de belangrijkste term is. Zo groeiden hogescholen uit tot expertisecentra waar bedrijven met praktische problemen terecht konden.

Binnen dit kader ontstonden de voorbije 10 jaar de onderzoeksgroepen ‘Biomedische laboratoriumtechnologie’ en ‘Milieutechnologie’. De eerste focuste zich op het optimaliseren van medische diagnostische technieken; de tweede legde zich toe op het optimaliseren van industriële afvalwaterzuiveringen en het bepalen van de aquatische biodiversiteit d.m.v. ‘environmental DNA’. Collega’s uit verpleegkunde, biochemie en chemie ondersteunden met hun expertise de diverse onderzoeksprojecten.

Een grondige interne reorganisatie van HOGENT had o.a. als doel om meer structuur in het onderzoeksgebeuren te brengen en om onderzoeksgroepen te motiveren nauwer, samen te werken. Zo werd het onderzoekscentrum ‘Health and Water Technology’ – HWT geboren door het samensmelten van eerder vernoemde onderzoeksgroepen.

De gemeenschappelijk gebruikte technologieën, dezelfde wetenschappelijke kijk op praktische problemen én de overtuiging dat water en gezondheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, vormen een ideale basis die ons verbindt, samenhoudt en sterker maakt.

We willen  onze expertise verenigen en onderzoek en dienstverlening samen verder uitbouwen. Zo gaan we na of fagen ingezet kunnen worden bij het optimaliseren van de slibbezinkbaarheid van biologische afvalwaterzuiveringen. Daarbij zal eveneens bepaald worden wat het energiebesparingspotentieel bij de beluchting kan zijn na een faagbehandeling. Bedrijven met bulk slib door draadvormers, mogen zich steeds als case melden bij Bjorge.Decostere@hogent.be en Hans.Duyvejonck@hogent.be.

Dienstverlening is een belangrijk aspect voor ons onderzoekscentrum.

Zo staan we bedrijven bij in hun vraag naar hulp bij praktische problemen bij de afvalwaterzuivering, bij optimalisaties van afvalwaterzuiveringen, bij het bepalen van valorisatiepotentieel van afvalwater, bij onderzoeken van mogelijkheden tot waterbesparing/waterhergebruik, bij het uitvoeren van energieaudits met focus op de beluchtingssystemen van een aerobe zuiveringen en bij het bepalen van energiebesparingspotentieel.

Een eerste eerstelijnsadvies kan steeds gratis gegeven worden, en dit in kader van het initiatief ‘blikopener’. Dit advies kan desgewenst verder gezet worden in kader van dienstverlening en samenwerkingsprojecten waarbij samenwerkingen op maat worden uitgewerkt.

Tenslotte vertegenwoordigen we het LED-Water initiatief waarbij we het contactpunt voor de watervragen van bedrijven in Oost-Vlaanderen zijn.

Contactgegevens

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial