Opstellen van een concept voor waterbeheer met hergebruik van proces- en regenwater voor de landbouw

Opstellen van een concept voor waterbeheer met hergebruik van proces- en regenwater voor de landbouw

EPAS

27/05/2020

Voor een nieuw te bouwen complex van datacenters in de Parijse regio werkt Epas International momenteel een concept uit voor een geïntegreerd watermanagement in opdracht en in overleg met de lokale overheden. De site zal in eerste instantie gebruik maken van leidingwater (met een boorput in back-up) voor sanitaire doeleinden (ca. 10% van het verbruik) en het klimatiseren (koelen en bevochtigen) van de lucht in de gebouwen tijdens de warmere maanden van het jaar (ca. 90% van het verbruik). Het leidingwater wordt voor koeldoeleinden vooraf onthard en gedesinfecteerd.  

Van het totale verbruik, 20.000 – 22.000 m³/jaar, zal uiteindelijk slechts een 15% worden geloosd op de openbare afvalwatercollector als sanitair afvalwater en regeneratiewater van de onthardingstrap. Wat er van het koelwater na verdamping overblijft (nogmaals ongeveer 15%), zal toegepast worden als irrigatiewater voor nabij gelegen akkerpercelen. Om de valorisatie van water voor de landbouw te maximaliseren, wordt binnen het concept ook het regenwater, afkomstig van dakafvoer, apart opgevangen, gestockeerd en verdeeld voor irrigatiedoeleinden. De potentieel gecontamineerde afvoer van terreinwater wordt normaliter afgevoerd naar de openbare stormwater collector, maar via opvang en infiltratiemaatregelen wordt deze hoeveelheid geminimaliseerd.  

Op deze wijze kan het datacentercomplex in principe tot 40% van de watervraag leveren voor een landbouwareaal van ongeveer 75 ha. Het stadswaternet wordt hiervoor minimaal aangesproken. Door de opvang van regenwater bestaat bovendien de mogelijkheid om op termijn ook het merendeel van het geschetste leidingwaterverbruik te elimineren. Het door Epas International voorgestelde watermanagement wordt momenteel verder uitgewerkt in een detailed engineering concept. 

Contactgegevens

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial