PFAS? Geen probleem met EPAS!

Leestijd: 2 minuten

PFAS? Geen probleem met EPAS!

EPAS International

29/10/2021

Op 23 september 2021 organiseerde EPAS International een talrijk bijgewoond seminarie rond de milieu gerelateerde aspecten van de toepassing van PFAS of perfluoralkylverbindingen. De recente interesse in deze groep van verbindingen ligt voor de hand, gezien de persaandacht die enkele cases van PFAS-contaminatie in de media kregen.

Een specifiek kenmerk van PFAS is de aanwezigheid van meerdere C-F bindingen in de molecuulstructuur, wat hen een zeer persistent chemisch karakter verleent. Op deze eigenschap werden in de loop der jaren tal van toepassingen voor perfluorverbindingen gebaseerd. Hierdoor is PFAS uitgegroeid tot een verzamelnaam voor een groep van meer dan 4000 perfluorverbindingen.   

Met het aantal toepassingen is gaandeweg ook het besef gegroeid dat niet alleen het persistente karakter, maar ook de toxiciteit en de neiging tot bio-accumulatie van PFAS, een bedreiging vormen voor mens en leefmilieu. Een bezwarend element hierbij zijn de zeer lage concentraties (orde van ng/L), waarbij perfluorverbindingen reeds hun negatieve invloed uitoefenen.

Inmiddels zagen heel wat initiatieven het licht voor de vervanging van PFAS door minder milieuschadelijke alternatieven en werd er ook op het vlak van reglementering een begin gemaakt met het bannen van deze verbindingen uit allerhande toepassingen. Een gekend voorbeeld zijn de blusschuimen, die niet langer detergenten mogen bevatten op basis van perfluorverbindingen.   

Zuiveringstechnisch wordt volop gezocht naar praktisch toepasbare concepten voor PFAS-verwijdering uit bodem en (afval)water. Onderzoek speelt hierbij een cruciale rol. EPAS International draagt zijn steentje bij via zijn onderzoekslaboratorium dat specifiek is uitgerust in de toetsing van BBT-studies aan specifieke zuiveringsvereisten en de bepaling van residuele impact van een effluent via ecotoxiciteitstesten.

In dat opzicht zal de toepassing van PFAS in de komende jaren wellicht stilaan uitdoven. Precies hun persistente karakter en zeer brede toepassing zorgen er echter opnieuw voor dat we nog jaren met de problematiek zullen worden geconfronteerd. De uitdagingen om de PFAS-problematiek op technologisch en legislatief vlak efficiënt en afdoende aan te pakken zijn bijgevolg zeer groot.

 

                               

Contactgegevens

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial