Project BIOSTABLE

Leestijd: 3 minuten

Project BIOSTABLE: Vlaamse drinkwaterbedrijven werken samen met UGent en CAPTURE op unieke pilootinfrastructuur voor het drinkwaternetwerk

Universiteit Gent

31/03/2023

De bio-ingenieurs van Universiteit Gent voeren onderzoek uit naar de biostabiliteit van drinkwater tijdens transport en distributie. Zo willen we inspelen op de uitdagingen van morgen als klimaatsverandering, droogte en verontreiniging, met als doel de drinkwaterkwaliteit tot aan de klant blijvend te kunnen waarborgen. Daarvoor werken we samen met de Vlaamse drinkwatersector in de leerstoel UGent-AquaFlanders voor Duurzaam Drinkwater. Eén van de speerpunten is het FWO-SBO onderzoeksproject BIOSTABLE van UGent en CAPTURE, uitgevoerd door de labo’s CMET, EnVOC, PaInT en Biomath, allen partner van Watercircle.be (https://capture-resources.be/projects/biostable).

BIOSTABLE PILOOT

Het BIOSTABLE project werd eind 2020 opgestart en als eerste werkstuk werd met de deskundigen van de Vlaamse drinkwaterbedrijven een heuse pilootinstallatie voor het distributienetwerk ontworpen en gebouwd. De installatie bestaat uit 3 afzonderlijke circuits van 100m DN80 PVC-U piping (Hydrocheck, Belgaqua) en is voorzien van de nodige staalnamepunten en online sensoren voor onderzoek van de chemische en microbiële kwaliteit van drinkwater tijdens transport. Op deze manier kan onder gecontroleerde omstandigheden onderzocht worden wat aanleiding geeft tot ongewenste geur- en smaakcomponenten in het drinkwater, hoe bacteriën (her)groeien in het netwerk en wat de impact is van microbiële contaminaties. Tevens wordt de biofilmgroei opgevolgd met speciale coupons. De impact van verblijftijd en stijgende temperatuur door klimaatimpact kan door afzonderlijke temperatuurcontrole op elk van de circuits worden onderzocht

UNIEKE LEVENSECHTE TESTOMGEVING

In 2022 werd de piloot opgestart en kon de reproduceerbaarheid van de 3 afzonderlijke circuits met succes gevalideerd worden. We kunnen m.a.w. één circuit als controle gebruiken en op de andere circuits operationele veranderingen aanbrengen en hun impact op de waterkwaliteit testen. In een eerste langdurig experiment werd de aangroei van de biofilm opgevolgd bij 3 verschillende temperaturen. Zo krijgen we niet alleen inzicht in de biofilmvorming op nieuwe leidingmaterialen maar ook op de invloed van de stijgende watertemperatuur. Tevens werd al een verkennende test op potentiële vorming van ongewenste geur- en smaakstoffen in de gecontroleerde en afgesloten omgeving getest. Hier wordt deze lente meer uitgebreid op gewerkt.

SAMENWERKING MET VLAAMSE DRINKWATERSECTOR

Vandaag beschikken we dus over 300 m levensecht distributienet met een volgroeide en volledig gekend biofilm. Dit is uniek in Vlaanderen en erbuiten! Toegepast onderzoek wordt gevoed vanuit uitdagingen in de praktijk en daarom werken we nauw samen met de Vlaamse drinkwatersector om relevante probleemstellingen met de onderzoekers te delen. Het leidt tot tal van creatieve onderzoeksideeën binnen BIOSTABLE en vanuit CAPTURE wordt de kennisdeling met AquaFlanders georganiseerd.

Meer informatie over de UGent-AquaFlanders leerstoel voor Duurzaam Drinkwater: https://www.ugent.be/schenken/nl/hoe-steunen/leerstoelen/leerstoel-AquaFlanders

Contactgegevens

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial