ScreenTool

Leestijd: 2 minuten

ScreenTool®: Een innovatieve 360° oplossing voor Water Management Plans in de Industrie

Epas international

31/03/2023

Abstract: De ScreenTool® module, ontwikkeld door de Veolia Groep, is een 360° evaluatietool die een hele (productie)site in kaart brengt in een uitgebreide evaluatie om inzicht te krijgen in watergebruik, verliezen te beperken en waterbesparing te optimaliseren met als doel geïnformeerde besluitvorming, economische besparingen en een duurzamere bedrijfsvoering.

De 360° ScreenTool® wateraudit is de ideale manier om de beste allesomvattende oplossing te vinden voor geprojecteerde scenario’s in de optimalisatie van de watercyclus. EPAS International voert wereldwijd wateraudits uit met behulp van de ScreenTool® om de best mogelijke Water Management Plans op te stellen voor de industrie.

 

Wat is ScreenTool®?

ScreenTool® is een module ontwikkeld door onze collega’s van de Veolia Groep, die een 360°-beoordeling van een productiesite biedt om watergebruik te begrijpen, verliezen te beperken en waterbehoud op alle productiesites te verbeteren. Deze tool houdt rekening met mogelijkheden voor efficiëntieverbeteringen en identificeert belangrijke acties op basis van risicobeoordeling en blootstelling aan specifieke of sequentiële processen, alsook de aard van de industrie (Food&Bev, O&G/E&C, Life Science, Metaal, enz.). De evaluatie wordt gemaakt op basis van volgende overwegingen:

  • Prestaties: Zorgen voor een constante watervoorziening en waterkwaliteit voor elk proces
  • Kostenbesparing: De operationele – en onderhoudskosten optimaliseren en mogelijke nieuwe investeringen identificeren
  • Compliance: Voldoen aan lokale regelgeving, het chemicaliënverbruik minimaliseren en de procesnormen naleven
  • Merkimago: De algemene ecologische voetafdruk verminderen en een geïntegreerd watercirculatieplan ontwikkelen

 

Hoe werkt ScreenTool®?

ScreenTool® wordt toegepast door de experten van EPAS International om een gedetailleerde diagnose van de watercyclus te realiseren, waarbij verbruikers in kaart worden gebracht van inname- tot afvoerpunten, inclusief alle vormen van gebruik, zoals nutsvoorzieningen, waterbehandeling en het productiegebied van de klant.

Voorbeeldschema van een waterbalans bij een van onze klanten.

 

Gekwantificeerde stromen kunnen vervolgens door onze experten worden geanalyseerd om Beste Beschikbare Technieken (BBT) te integreren en projectopties voor te stellen op basis van de scenario’s, gebaseerd op de 4R-methodologie van de VEOLIA Groep: Reduce, Reuse, Recycle, Reclaim.

Voordelen van het gebruik van ScreenTool®

Met ScreenTool® krijgt u een uitgebreide beoordeling van uw watergebruik, worden mogelijkheden voor verbeteringen geïdentificeerd en worden projectopties voorgesteld om kosten te besparen en het milieu te beschermen. Dit alles in overeenstemming met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die zijn opgesteld om de industrie te helpen evolueren naar CO2-neutraliteit. De hele site wordt beoordeeld, verbeteringen worden voorgesteld voor de korte, middellange en lange termijn, en het systeem genereert een inschatting van de CAPEX en OPEX (+/- 30%) en terugverdientijd (ROI) in vergelijking met de huidige exploitatiekosten.

Het eindresultaat van de 360° screening? De mogelijkheid om geïnformeerde beslissingen te nemen, kostenbesparingen op de hele site en een milieuvriendelijke transformatie door verbeterde effluentkwaliteit en optimalisatie over de hele (water)lijn.

Contactgegevens

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial