Toegang tot water versterken

Leestijd: 3 minuten

Samenwerken voor innovatieve oplossingen om toegang tot water te versterken, voor ons en voor toekomstige generaties

Join For Water

10/02/2022

Voor Join For Water staat het verbeteren van toegang tot water in het Globale Zuiden al meer dan 40 jaar centraal. Toch is er doorheen de jaren heel wat veranderd aan de manier waarop we die toegang trachten te verbeteren.

In het begin lag de focus vooral op het verbeteren van de basisbehoeften voor water en sanitaire voorzieningen. Maar doorheen de jaren werd ook steeds meer ingezet op het verduurzamen van die toegang tot water op langere termijn door middel van een bredere aandacht voor beheersaspecten en natuurbehoud. Sinds 2021 wordt dit binnen een vernieuwde strategie aangepakt via doelgerichte acties op het vlak van bescherming en behoud van watervoorraden en ecosystemen, om ook voor toekomstige generaties de toegang tot water te waarborgen. Dit houdt in dat we de komende jaren maximaal inzetten op zowel het beschermen van water-gerelateerde natuurgebieden, als op het verbeteren van de toegang tot, en het duurzaam beheren van, de voordelen van deze gebieden voor de mens (bijvoorbeeld drinkwater, water voor voedselproductie, klimaatregulerende voordelen). Dit doen we in samenwerking met lokale ontwikkelings,- en milieu-organisaties.

Omdat ook ontwikkelingssamenwerking een leerproces is, heeft Join For Water altijd actief samengewerkt met onderzoekscentra om innovatieve en aangepaste oplossingen te zoeken en te testen voor de uitdagingen waar wij en onze partners in het Globale Zuiden mee te maken krijgen.

Deze samenwerkingen zijn ook vandaag van uitzonderlijk belang. Meer bepaald zijn er drie grote thema’s waarbinnen we doelgericht (verder willen) samenwerken met onderzoekscentra: (1) Mens en leefmilieu: Hoe houden we steeds de noden van mens én natuur in evenwicht binnen onze acties?, (2) Waarde van ecosystemen: Op welke manieren kunnen we waarde toekennen aan water-gerelateerde ecosystemen, voor wie en met welk doel?, (3) Technische en beheers oplossingen: welke oplossingen zijn het meest haalbaar in welke context om toegang tot water (en andere voordelen van ecosystemen) te verbeteren en te beheren?

Zo hebben we partnerschappen met onderzoekscentra in 6 van de 8 landen in Afrika en Zuid-Amerika waar Join For Water momenteel actief is, en een breed netwerk aan  gemotiveerde onderzoekers in België. Vorig jaar werkten we bijvoorbeeld samen met de Universiteit van Luik. Samen met een groep laatstejaars masterstudenten gingen we op zoek naar een manier om beschikbare satellietdata te combineren met interviews met boeren om prioritaire zones aan te duiden voor irrigatie. Boeren in de Ouémé vallei in Benin, hebben moeite om op het einde van het droge seizoen hun oogst rond te krijgen. Join For Water wil daarom supplementaire irrigatie-infrastructuur aanleggen op de plaatsen waar die nood het hoogst is. Om die plaatsten te identificeren, werd een tool uitgewerkt om te onderzoeken waar en wanneer welke zone het droogst is. Dit is essentiële informatie om onze acties doelgericht uit te kunnen voeren.

Kortom, als internationale NGO die inzet op bescherming en beheer van zoetwaterecosystemen en hun voordelen voor de mens, is Join For Water steeds op zoek naar samenwerkingen met onderzoekers. Dit om innovatieve oplossingen uit te werken om de toegang tot water in al zijn dimensies te versterken, voor ons en voor toekomstige generaties. Zowel in Vlaanderen als in het Globale Zuiden. Join us!

 

Groep boeren in de Ouémé vallei (Benin) die samen met de partners zoeken naar landbouwvormen die op een slimme manier omgaan met water en gerelateerd ecosystemen.
Voorbeeld van kaartmateriaal geproduceerd ism ULiège. Deze kaarten geven voor een gebied in de Ouémé vallei (Benin) de gemiddelde bodemvochtigheid weer per maand.
Sfeerbeelden van de Ouémé vallei in Benin.

 

 

Contactgegevens

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial