Senior procesingenieur

BESIX Environment

Senior procesingenieur

Omschrijving

– Hij/zij werkt nauw samen met het procesteam onder leiding van de Proces Manager
– Hij/zij werkt in alle stadia van een project: aanbesteding, uitvoering, inbedrijfstelling, opstart en uiteindelijk O&M (tijdens garantieperiode of tijdens een O&M-contract).
– Hij/zij zal deelnemen aan haalbaarheidsstudies en het voorontwerp tot aan het basic design van afvalwater- en waterzuiveringsprojecten, evenals andere milieu- en energieprojecten (slib en afval, biogas, waterstof, CCU, warmtenetwerken, enz.).
– Hij/Zij heeft kennis en overzicht van zowel bestaande processen en techhnologiën als de nieuwe ontwikkelingen binnen het domein en kan deze selecteren en integreren in kader van de beoogde toepassing en doelstellingen

Taken en verantwoordelijkheden:

Tendering/Offertefase

– Proces conceptontwikkeling en -selectie (review van het lastenboek / klant specificaties en eventueel bijhorende voorgeschreven offerte ontwerp, voorstellen van een alternatief procesontwerp desgevallend): screenen, vergelijken en selecteren ‘best for project’ procestechnologieën / fabrieksconfiguratie;
– Proces Flow diagram (PFD) opstellen;
– Voorbereiden / verzorgen berekening van Flow & Mass Balance;/ Energie- en massabalans;
– Hydraulisch profiel en berekeningen;
– Piping – en insturmentation diagramma’s (P&ID) opstellen;
– Uitvoeren van proces risicobeoordeling.
Procesberekeningen & proces engineering
– Procesberekeningen resulterend in selectie van procesparameters en afmetingen voor alle procesgerelateerde apparatuur en structuren (volumes, L, B, H,…);
– Bereid procesbeschrijving en werking voor met vermelding van vereiste operationele parameters;
– Suggestie voor key process equipment apparatuur en instrumentatie: beluchtingssysteem, mengsysteem, regelinstrumentatie,…;
– Opmaken van controle filosofie en functionele beschrijving;
– Optimale plant lay-out voorstellen en hydraulisch profiel opmaken.

Proces garanties & risico / Inbedrijfstelling & opstart
– Opstellen van het proces inbedrijfstellingsplan;
– Controle en vaststelling van de procesgaranties;
– Proces risicoanalyse uitvoeren.

Operation & Maintenance
– Berekening hoeveelheid chemicaliën (vb. FeCl3, Cl2, Polymeer,…), proceswater, energieverbruik, overige verbruiksgoederen,… voor O&M periode;
– Deelnemen aan de HAZOP/RAMS-analyse.

Senior procesingenieur
Tagged on:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial