pH, oxido-reductiepotentiaal en temperatuur meten via potentiometrie

IntelSensWijzer

pH, oxido-reductiepotentiaal en temperatuur meten via potentiometrie

​​De potentiaal die ontstaat wanneer een elektrode in een oplossing wordt geplaatst, vormt de basis voor potentiometrie. Er bestaat immers een verband tussen het potentiaalverschil tussen twee elektroden en de concentratie van de bij de elektrodereacties betrokken componenten (wet van Nernst). Uit deze relatie wordt de concentratie van de te meten parameter bepaald.

Potentiometrie
Figuur 1: Potentiometrie.

pH en temperatuur 

Een glaselektrode bestaat uit een dun glasmembraan, een inwendige oplossing met een gekende pH, een meetelektrode en een inwendige referentie-elektrode (Ag/AgCl). Er wordt een potentiaal over het glasmembraan gegenereerd door de migratie van waterstofionen door het membraan. Aangezien het membraan selectief is voor waterstofionen, is de potentiaal enkel pH-afhankelijk. Het verschil in potentiaal tussen de meetelektrode en de referentie-elektrode wordt gemeten en via de wet van Nernst omgezet in een pH-waarde. Een extra elektrode is toegevoegd om te corrigeren voor de temperatuurafhankelijkheid.

Een online meting van pH en temperatuur wordt gebruikt bij fysico-chemische zuiveringscontroleanaerobe zuiveringscontrole en algemene procescontrole.

Oxido-reductiepotentiaal

De oxido-reductiepotentiaal (ORP) is een indicator van het oxiderend of reducerend vermogen van een medium. De ORP wordt gemeten via een metaalelektrode (Au of Pt) en een referentie-elektrode(Ag/AgCl). Het potentiaalverschil tussen de twee elektrodes wordt gemeten en via de wet van Nernst omgezet in een ORP-waarde.
De ORP-waarde is, in tegenstelling tot de pH-waarde, een somparameter die niet aan een bepaalde reactie kan toegeschreven worden, alle oxidatie-reductieparen bepalen de uiteindelijke meting. In waterig milieu loopt het meetbereik van -1.500 mV tot 1.500 mV.

Een online meting van oxido-reductiepotentiaal wordt gebruikt bij stikstofverwijderingscontrole en nutriëntendoseringscontrole.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial