Projecten

Projecten

Huidige projecten

Actieve rol

Sucr'eau

SUCR’EAU is gericht op het vinden van effectieve scheidingstechnologie om zetmeel en suikers terug te winnen uit het blancheerwater dat tijdens de verwerking van aardappelen tot friet wordt gebruikt.
Smart WaterUse

Het Smart WaterUse project wil bedrijven in staat stellen hun water- en droogte-gerelateerde risico’s aan te pakken en hierdoor een waterbewust bedrijf te worden dat slimmer omgaat met hun waterbeheer.

Waterketen

Het Waterketen-project is een operationele groep rond waterhergebruik in de landbouw dat duidelijkheid wil scheppen over welk gezuiverd effluent al dan niet gebruikt kan worden voor de irrigatie van welke gewassen en/of gronden én wil klaarheid brengen in het wettelijke kader errond, zowel voor de landbouw als de industrie

Naast deze projecten waar watercircle.be een actieve rol in speelt, zijn er ook nog een 10tal projecten waarin we enkel een disseminerende rol opnemen naar ons breed netwerk. Benieuwd?

Afgelopen projecten

KO-Water

De doelstelling van het project is om bedrijven in de procesindustrie te ondersteunen bij het implementeren van (drink)waterbesparende technieken.

IntelSens

Gedurende twee jaar doorkruiste het IntelSens team heel Vlaanderen om meer dan 100 bedrijven advies te verlenen omtrent de procesintegratie en het intelligent gebruik van online metingen in hun waterzuivering.

De Blauwe Cirkel

De Blauwe Cirkel is een Vlaams Innovatie Samenwerkingsverband met een focus op hergebruik van water en zoutstromen in de industrie.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial