Slibniveau meten via ultrasone golven

IntelSensWijzer

Slibniveau meten via ultrasone golven

Een slibniveausensor meet de faseovergang van water en slib met behulp van ultrasone geluidsgolven. Om de gevoeligheid en nauwkeurigheid te kunnen behouden wordt een automatische aanpassing aan de slibconcentratie en het slibprofiel geïmplementeerd. Een ultrasone golf wordt door de sensor uitgezonden naar het slibdeken en teruggekaatst door de zwevende stoffen. Het slibniveau wordt berekend aan de hand van de tijdsduur. Een duidelijke scheiding tussen slib en water is vereist om een betrouwbare meting te krijgen. Daarom is de meting niet altijd toepasbaar.

Een online meting van slibniveau wordt gebruikt bij slibcontrole.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial