Vluchtige vetzuren, bicarbonaten en alkaliniteit meten via zuur- basetitratie

IntelSensWijzer

Vluchte vetzuren, bicarbonaten en alkaliniteit meten via zuur-base titratie

De totale alkaliniteit en vluchtige vetzuren worden tijdens één analyse bepaald. Er wordt staal in het analysevat gepompt en het teveel aan staal wordt gedraineerd door een niveaupomp zodat er een precies staalvolume (20 mL) wordt genomen. Na staalname start de procedure om de alkaliniteit te meten. Het staal wordt getitreerd met zwavelzuur tot de pH onder 4 zakt. Tijdens deze titratie worden de volumes nodig om pH 5,75 en pH 4,3 te bereiken bepaald, voor de meting van respectievelijk de partiële en totale alkaliniteit.

Vervolgens worden de aanwezige carbonaten gestript door de toevoer van lucht, aangezien deze kunnen interfereren met de analyse van vluchtige vetzuren in de volgende stap. Tijdens dit proces is het mogelijk dat de pH lichtjes stijgt tot boven pH 4. Daarom wordt er automatisch zwavelzuur gedoseerd tot de pH opnieuw onder pH 4 zakt. Er treedt een veiligheidsalarm in werking wanneer de dosering van zuur hoger is dan een ingestelde waarde, wat erop wijst dat het vat met reagentia leeg is.

Wanneer de carbonaten verwijderd zijn, volgt er opnieuw een titratie om de hoeveelheid vluchtige vetzuren te bepalen. Het volume titrant (natriumhydroxide) nodig om een staal te titreren van pH 4,0 tot pH 5,0 is immers evenredig met de hoeveelheid aanwezige vluchtige vetzuren. Na de meting wordt het analysevat gedraineerd en gespoeld met staal of gedemineraliseerd water. Er wordt een meting gegenereerd elke 10-15 minuten.

Een online meting van vluchtige verzuren wordt gebruikt bij anaerobe zuiveringscontrole.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial