Watertechnologieprijs: Laureaten

Laureaten

2023 – Editie 16 te Leuven

Beste eindwerk

 

Imperfecties in omgekeerde osmose membranen: Het creëren en opsporen van defecten

Lien Thorrez – UGent


Prijs voor de bruikbaarheid

Duurzame fosfor-en stikstofverwijdering uit afvalwater van de aardappelindustrie

Jana Weyns – UAntwerpen


Prijs voor het potentieel

 

The influence of cadmium on the wastewater treatment performance of microalgal-bacterial granular sludge

Tristan Deconinck – UGent


2022 – Editie 15 te Gent

Beste eindwerk

 

Regeneration of Iron Coated Sand for phosphate recovery and reuse of the adsorption material

Luca Verelst – KU Leuven

 

Prijs voor de innovatie

 

Nitrogen gas extraction from urine with partial nitritation/anammox in a membrane aerated biofilm reactor

Isabel Morowa – UAntwerpen


2021 – Editie 14 te Vilvoorde

Beste eindwerk

 

Model-gedreven optimalisatie van opvang en opslag van hemelwater op basis van gebruik en economische rendabiliteit

Marjan Demuynck – UAntwerpen

 

Prijs voor de innovatie 

Epoxide-gebaseerde polymeren als een nieuw platform voor chemisch robuuste membranen

Caroline Bogaerts – KU Leuven

 

Prijs voor de bruikbaarheid

 

Toepassing van de MBBR-technologie om nitraat te reduceren uit drainagewater

Senne Van Praet – KU Leuven

2020 – Editie 13 Online

Beste eindwerk

 

Biostable water, a sustainable solution for the drinking water sector to prevent invasion of pathogens during distibution?

Fien Waegenaar – UGent

 

Prijs voor de bruikbaarheid

 

AndicosTMA new approach to treat wastewater and waste in the ganga river basin

Ruben Vingerhoets – UAntwerpen


2019 – Editie 12 te Gent

Beste eindwerk

 

Sulfate in Industrial water streams, treatment and reuse options

Anton Van Laer – UGent

 

Prijs van de innovatie

 

Development and optimization of corrugated PVDF membranes for enhanced performance

Stijn Oyaert – KU Leuven


2018 – Editie 11 te Leuven

Beste eindwerk

 

Flow cytrometric microbiological monitoring for safeguarding drinking water quality

Jorien Favere- UGent

 

Finalist

 

Optimalisatie van anti-fouling strategieën in membraanbioreactoren

Martijn Quintelier – KU Leuven

 

Finalist

Treatment of the brine waste stream of an anion exchanger used for DOC removal

Joke Vanseveren – UGent

 

2017 – Editie 10 te Edegem

Beste eindwerk

 

Pre-treatment of wastewater effluent for seawater-wastewater reverse ED application

Tom Van Vooren UGent

 

Finalist

 

Optimalisatie van het coagulatieproces bij het behandelen van percolaat als voorbehandeling op actief koolfiltratie

Robbin Vandewalle – UGent

 

Finalist

Assessment of biofilms in drinking water distribution systems by flow cytometry

Marjolein Minne – UGent

 

2016 – Editie 9 te Sint-Niklaas

Beste eindwerk

 

Van labo- naar pilootschaal: fundamentele kennis van K-struvietkristallisatie toepassen op een urinebehandelende pilootinstallatie

Giliam Agten – UGent

 

Finalist

 

Iron oxide nanoparticles in covalent organic frameworks: new hybrid adsorbents for metal sequestration

Jeffrey Paulo H. Perez – UGent

 

Finalist

Onderzoek naar het potentieel van biochar als adsorbens voor de verwijdering van organische micropolluenten bij waterzuivering

Rick Segers – UCLL

 

2015 – Editie 8 te Kortrijk

Beste eindwerk

 

Ozonisatie van secundair effluent: opvolging en controle van micropolluentverwijdering

Emma Deniere – UGent

 

Finalist

 

Recycling plastic waste to purify water – development of plastic waste derived membranes for sustainable, low-cost water filtration

Jan Fockedey – KU Leuven

 

Finalist

Encapsulation of engineered nanoparticles in porous materials for removal of arsenic species from water

Nina Ricci Nicomel – UGent

 

2014 – Editie 7 te Gent

Beste eindwerk

 

Microbiële verwijdering van Platina Groep Metalen uit waterige stromen

Ruben Props – UGent

 

Bruikbaarheid

 

Behandeling van verontreinigd hemelwater afkomstig van schrootbedrijven

Stijn De Wandel – UGent

 

Finalist

Geavanceerde reductie van geneesmiddelen en pesticiden in de drinkwaterzuivering

Ellen Dheere – UGent

 

2013 – Editie 6 te Geel

Beste eindwerk

 

The use of pressure-retarded osmosis and (assisted) forward osmosis as energy recovery systems in desalination

Sebastiaan Derese – UGent

 

Bruikbaarheid

 

Studie van AOX-vorming tijdens geavanceerde oxidatieprocessen

Isabelle Ooms – KHLim

 

Finalist

Cultivation and harvesting of microalgal biomass in a lab-scale membrane photo bioreactor

Iason Passaris – KU Leuven

 

2012 – Editie 5 te Leuven

Beste eindwerk

 

Combinatie van polymeergebaseerde membranen met natuurlijke eiwitten voor waterfiltratie

Stefaan Reyniers – KU Leuven

 

Originaliteit

 

Bioelectrochemical upgrading of volatile fatty acids

Nina Voulis – UGent

 

Finalist

Toepassing van elektrodialyse voor de selectieve verwijdering van chloriden uit een sterk geconcentreerde stroom

Marie Huygebaert – KaHoSL

 

2011 – Editie 4 te Antwerpen

Beste eindwerk

 

Up-concentration techniques for zero-waste water treatment

Dennis Cardoen – UGent

 

Originaliteit

 

Cactusfiltratie” van mogelijk vervuilde waterreservoirs in de noordelijke hooggebergten van het Tigray- gebied in Ethiopië

Hannah Nicolai & Liese Vincken – KU Leuven

 

Finalist

Modelgebaseerde studie van lachgas -en NO- emissies bij autotrofe stikstofverwijdering in korrelslibreactoren

Jos Callens  – HoWest

 

2010 – Editie 3 te Kortrijk

Beste eindwerk

 

Hergebruik van water en nutriënten uit mest- en digestaatverwerking

Céline Vaneeckhaute – UGent

 

Finalist

 

Duurzame en koolstofneutrale methaanoxidatie met behulp van bacteriën-algen interacties

Bert Bundervoet – UGent

 

Finalist

Aanbevelingen voor de optimalisatie van een MBR-prototype voor de kleinschalige zuivering en het hergebruik van grijs water

Joeri Coppens – HOGent

 

2009 – Editie 2 te Gent

Beste eindwerk

 

Electric field assisted ultrafiltration: modelling and experimental validation

Ramakanta Duwadi – UGent

 

Finalist

 

Optimalisatie van de synthese van nanofiltratiemembranen voor het verwijderen van micropolluenten uit water

Marleen Spiliers – KU Leuven

 

Finalist

Constructed wetlands for the treatment of wastewater from prisons in Nepal

Anup Kumar Regmi – UGent

 

2008 – Editie 1 te Sint-Katelijne-Waver

Beste eindwerk

 

Verwijdering van gechloreerde polluenten met behulp van ingekapselde nano bio-palladium kristallen

Pieter Verhagen – HOGent

 

Finalist

 

Ontwikkeling van een grondwatersaneringstechniek voor gehalogeneerde polluenten op basis van nano bio-palladium

Henri Simoen – UGent

 

Finalist

Hydrothermale conversie van afvalwaterzuiveringsslib: energetische en fysico-chemische aspecten

Ellen Krott – UGent

 

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial