Toxiciteit meten via respirometrie

IntelSensWijzer

Toxiciteit meten via respirometrie

Het meetprincipe steunt op een continue DO-meting. De helling van de curve die ontstaat wanneer de DO-concentratie wordt uitgezet tegenover de tijd, komt overeen met de zuurstofopnamesnelheid. Er wordt eerst een referentiemeting uitgevoerd, waarin slib van de zuivering gemengd wordt met een bepaald substraat om maximale respiratie te verkrijgen. Vervolgens wordt er, na toevoeging van influentstaal, een tweede respiratiemeting uitgevoerd. Bij de aanwezigheid van toxische elementen zal de zuurstofopnamesnelheid lager liggen dan die van de referentiemeting. De ratio tussen de respiratiemetingen is een parameter voor de toxiciteit van het influent. De meting geeft ook een indicatie van de BOD-concentratie. Er moet wel opgemerkt worden dat enkel een korte termijn BOD wordt bepaald aangezien een BOD-meting normaal 5 dagen duurt. Er kan een meting gegenereerd worden om de 15 minuten. Deze meting wordt uitgevoerd in een analyser.

Een online meting van toxiciteit wordt gebruikt bij influentcontrole.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial