Influentcontrole

IntelSensWijzer

Influentcontrole

Inhoud:
  • Welke online metingen worden gebruikt?
  • Regelstrategieën
  • Economische analyse
  • Toepassingen

Het monitoren en controleren van het debiet en van de samenstelling van het afvalwater dat dagelijks naar de waterzuivering wordt gebracht, is van belang voor de detectie van calamiteiten.

Welke online metingen worden gebruikt?

Het debiet wordt meestal elektromagnetisch gemeten. De samenstelling van het afvalwater kan opgevolgd worden via metingen van o.a. de concentratie organische stof, totale stikstof en totale fosfor. De organische koolstof wordt meestal bepaald door een TOC-meting (gemeten via thermische oxidatieUV-oxidatie of natte oxidatie). Daarnaast is het ook mogelijk om de COD online te meten (gemeten via thermische oxidatie). Het stikstof- en fosforgehalte wordt al dan niet in combinatie met de TOC gemeten via natte oxidatie.

Daarnaast is ook de toxiciteit interessant om online op te volgen (gemeten via respirometrie).

Regelstrategieën

Afvalwater afleiden naar alarmbekken

Een online meting van somparameters zoals TOC, TN en TP in combinatie met een debiet meting laat toe om respectievelijk de organische, stikstof- en fosforvracht continu te berekenen. Op basis van bepaalde setpunten voor TOC, TN, TP of respiratiesnelheid kan de inkomende hoeveelheid afvalwater geregeld worden, zoals weergegeven in Figuur 1. Indien een setpunt overschreden wordt, kan het afvalwater worden afgeleid naar een alarmbekken (calamiteitenbekken). Van hieruit kan het vervolgens extern worden afgevoerd of aan een laag debiet toch naar de biologische zuivering worden geleid, bijvoorbeeld tijdens minder drukke periodes.

Influentcontrole1
Figuur 1: Influentcontrole o.b.v. Q = debiet; TOC = total organic carbon; TN = total nitrogen; TP = total phosphorus; resp. = respiratiesnelheid.
Economische analyse

Kosten

Tabel 1 geeft een overzicht van de investerings- en operationele kost van een TOC-, TN-, TP-analyser en een respirometer.

Tabel 1: Investerings- en operationele kost voor TOC/TN/TP analyser en respirometer. (indicatieve waarden in september 2018!).

Online metingTOC/TN/TP analyserRespirometer
CAPEX (€)50 000 – 60 000*15 000 – 30 000*
OPEX (€/jaar)5 000 – 7 000**1 000 – 3 000**
Totale kost over 8 jaar 90 000 – 116 00018 000 – 36 000

*excl. filtratiesysteem, reken hiervoor een extra € 10 000
**afhankelijk van de procesconditie

 

Baten

De nauwe opvolging van het debiet en van de samenstelling van het inkomende afvalwater beschermt de achterliggende waterzuivering tegen calamiteiten (risicobeheersing).

Toepassingen

Ervaringen IntelSens

Het debiet dat de waterzuiveringsinstallatie binnenkomt, wordt dikwijls opgevolgd. Er zijn echter weinig installaties die voorzien zijn van een analyser om de toxiciteit, TOC, TN of TP te meten in het influent. Eén enkel bedrijf had een toxiciteitsanalyser, vijf waren uitgerust met een TOC-analyser en twee bedrijven waren voorzien van een TN-analyser op het inkomende afvalwater. Al deze metingen controleerden automatisch het influentdebiet om microbiële inhibitie, overbelasting te vermijden en een constante belasting te behouden. De hoge kostprijs maakt dergelijke metingen economisch minder interessant voor bedrijven waar het budget beperkt is.

Case

De waterzuiveringsinstallatie van een voedingsbedrijf was uitgerust met een online meting van pH, temperatuur en influentdebiet . Bovendien is er een TOC/TN analyser aanwezig. Op basis van deze twee metingen wordt het afvalwater afgeleid naar een alarmbekken (TOC > 5 000 mg/L of TN > 500 mg/L). Dergelijke procedure wordt ook uitgevoerd door een textielbedrijf.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial